Genderový výzkum hýbe světem, a co u nás?

Domů Genderový výzkum hýbe světem, a co u nás?


Na letošním Týdnu vědy a techniky Akademie věd, největším vědeckém festivalu v České republice, uspořádá NKC — gender a věda debatu o genderové perspektivě a výzkumu ve veřejných politikách.


Kdy: 6. 11. 2017 | od 19:00
Kde: Kavárna Galerie Langhans, Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1


Ačkoli je u nás genderový výzkum často vnímán jako import ideologie z USA, případně z Bruselu, je z výzkumů, které probíhají už několik desítek let, zřejmé, že genderová dimenze je pro porozumění sociální realitě a pro veřejné politiky naprosto klíčová. V České republice ale tyto výzkumy často ignorujeme, a to jak ve veřejné diskuzi, tak do značné míry v akademické obci. Přitom přínosné a důležité výzkumy se dělají i u nás. O co přicházíme jako společnost, když náš zrak zastiňuje genderová slepota? Přijďte diskutovat s vědkyněmi na poli genderových a feministických studií o tom, proč se genderovému výzkumu daří lépe v zahraničí, co nám genderové brýle umožňují vidět a o co v důsledku přichází česká veřejná politika i společnost jako celek!

Diskutovat budou:

Libora Oates-Indruchová | University of Graz

Profesorka na katedře sociologie, zaměřuje se na genderovou kulturu a československou společnost pozdního socialismu. Vystudovala literaturu a kulturu na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii, habilitovala v oblasti literárních a kulturních studiích na univerzitě v Szegedu v Maďarsku. V rámci doktorských studií se věnovala genderovým studiím na Středoevropské univerzitě v Maďarsku. Magisterský titul získala v angličtině a sportovních vědách na Karlově univerzitě v Praze.

Kateřina Krulišová | Metropolitní univerzita Praha

Vystudovala  Mezinárodní vztahy a Evropské studia na Metropolitní Univerzitě v Praze. Doktorské studium absolvovala na Filosofické fakultě Nottingham Trent University ve Velké Británii. Momentálně působí na Katedře bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Zaměřuje se na gender v mezinárodních vztazích, mezinárodní bezpečnost, kritická bezpečnostní studia, kritické stádium terorismu a technologické trendy v ochraně obyvatel.

Tereza Krobová | Univerzita Karlova

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze, nyní ve stejném oboru pokračuje na doktorském studiu. Je editorka české verze European Journalism Observatory. Věnuje se popkultuře, genderovým studiím, subkulturám a herním studiím. Ve své disertační práci zkoumá genderové aspekty hraní počítačových her.

Moderuje:

Marcel Kraus | Technologická agentura ČR

Vystudoval  hudební  vědu  a  ekonomii  na  Univerzitě  v Lipsku.  Je absolventem pedagogické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni a Konzervatoře v Praze. V TA ČR se zabývá podporou inovačního potenciálu společenských a humanitních věd včetně umění a je zodpovědný za prosazování rovných příležitostí.

Vstup do fotogalerie >>>

Videozáznam >>>