Jak na interní výzkumné šetření v instituci?

Domů Jak na interní výzkumné šetření v instituci?


Rozhodnutí padlo – vedení Vaší instituce se chce začít věnovat tématu genderové rovnosti.  Jak ale začít? První krok, který musí následovat, je vlastní instituci do hloubky poznat. To se dá zrealizovat prostřednictvím různých výzkumných metod, které umožní si vytvořit plastický obraz dané instituce a její kultury. Jak takový interní výzkum koncipovat? Na co si dát pozor? Co vše obnáší? Jaké jsou finanční a personální nároky? Jaká pozitiva může analýza genderové rovnosti přinést? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na otevřeném workshopu Pracovní skupiny pro změnu věnovaném realizaci interního výzkumného šetření a analýze genderové rovnosti v institucích.

REGISTRUJTE SE PROSÍM ZDE.


Datum: 25. 4. 2018 | 14.00 – 16.30

Místo: Sociologický ústav AV ČR, místnost číslo 207, Jislká 1, Praha 1

Přednášející: Marcela Linková, Nina Fárová