5. národní konference o genderu a vědě: REGISTRACE

Domů 5. národní konference o genderu a vědě: REGISTRACE


Na 5. národní konferenci o genderu a vědě, která se bude konat 30. října 2018 v prostorách Akademie věd ČR, budou prezentovány výsledky výzkumu, který provedlo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v letech 2017-18. Výzkum mapuje pracovní podmínky a stav personální politiky na českých vědeckých institucích. Na konferenci rovněž vystoupí britská novinářka a populizátorka vědy Angela Saini.

Konference se bude konat od 9:30 do 14:00 hod.

Program konference.


    vegetarián/ka / vegetarianvegan/ka / veganjiné (např. alergie) / others (e.g. allergy)žádné / none


    Data, která jste poskytl/a v registračním formuláři, budou využita výhradně pro komunikaci a při přípravě 5. národní konference o genderu a vědě a budou nejpozději do 1. 1. 2021 skartována. / The data you have provided in this registration form will be used exclusively for communication and organisation related to the 5th National Conference on Gender and Science and will be shredded by 1.1.2021 at the latest.