5. národní konference o genderu a vědě

Domů 5. národní konference o genderu a věděKDY: 30.10.2018 | 10.00 – 13.30

KDE: Akademie věd ČR | Národní 1 | Praha 1

ONLINE REGISTRACE BYLA UZAVŘENA. BUDE MOŽNÉ REGISTROVAT SE NA MÍSTĚ

STREAM / VIDEOZÁZNAM

FOTOGALERIE


Na 5. národní konferenci o genderu a vědě budou představeny výsledky výzkumu, který provedlo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v letech 2017-18. Výzkum mapuje pracovní podmínky a stav personální politiky na českých vědeckých institucích. Na konferenci také vystoupí britská spisovatelka, novinářka a populizátorka vědy Angela Saini.

Angela Saini spolupracuje s britskou veřejnoprávní stanicí BBC. Její příspěvky vycházejí v časopise New Scientist a v denících Guardian, TheTimes, Science, Cell, Wired, Wallpaper, Vogue, GQ a dalších.

Její poslední kniha Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story, vydaná v roce 2017 v nakladatelství Fourth Estate (v českém překladu Od přírody podřadné. Jak se věda mýlila v ženách), se stala knihou roku Physics World Book of the Year.

Program konference

Medailony vystupujících

Moderuje Marcel Kraus, M.Sc.


10.00 – 10.15            Zahájení a úvodní slovo

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR

10.15 – 10.25            Lidské zdroje pro výzkum: priorita, která zůstává na papíře

Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

10.25 – 11.10            V čem se věda mýlí ve svých teoriích o ženách

Angela Saini, novinářka, popularizátorka vědy a autorka knihy Od přírody podřadné (anotace příspěvku)


11.10 – 11.30            přestávka


11.30 – 12.15            Akademici a akademičky 2018: pracovní podmínky v akademické profesi

PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR (anotace příspěvku)

Mgr. Kateřina Cidlinská, Sociologický ústav AV ČR (anotace příspěvku)

12.15 – 13.15            Diskusní fórum s publikem: klíčové problémy a jejich řešení

Mgr. Kateřina Cidlinská, Marcela Linková, Ph.D., Marta Vohlídalová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

13.15 – 13.30            Závěry a usnesení

Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR


13.30– 14.30             síťování a oběd


Program ke stažení v PDF.
Pozvánka v PDF.

Na 5. národní konferenci o genderu a vědě bude pořizována fotodokumentace, akce bude streamována a videozáznam zveřejněn. Účastí na akci účastníci a účastnice souhlasí s využitím těchto materiálů pro propagační účely.


#genderaveda #vedajakoprofese

organizuje:    @NKC_CZ | @Sociologicky | @Akademie_ved_CR

vystupují:       @AngelaDSaini | #evazazimalova / @Akademie_ved_CR

@marcela_linkova / @NKC_CZ  | #katerinacidlinska / @NKC_CZ

#martavohlidalova / @Sociologicky

moderace:     @MarcelKraus_