Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu

Domů Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu


Další otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu se věnovalo kulturní a institucionální změně pro genderovou rovnost. Tentokrát jsme přivítaly výzkumníka ze Sciences Po a konzultanta organizace Yellow Window Maxima Foresta.


KDY: 4. 10. 2018 | 17.00

KDE: Sociologický ústav AV ČR | Jilská 1, Praha 1 | místnost číslo 207


Maxime Forest se zaměřil na strategie prosazování genderové rovnosti v různých oblastech akademické sféry (personální politika, rozhodovací procesy, strategické plánování, obsah výzkumu a výuky) a hlavní současné trendy a výzvy, které se v těchto oblastech uplatňují. Na základě zkušeností z různých evropských projektů též představí vybrané příklady úspěšných a neúspěšných praktik. Jeho profesní životopis si můžete prohlédnout zde.

Facebooková událost zde.

Foto: