Najděte si vlastní mentoringovou cestu

Domů Najděte si vlastní mentoringovou cestu


Vedete mentoringový program? Chcete si nějaký založit? Chcete se nějakého zúčastnit? Inspiraci najdete v našich mentoringových novinkách. V posledním měsíci proběhly hned čtyři mezinárodní mentoringové události. Rády bychom se s vámi podělily o užitečné informace a postřehy.

V druhé polovině září se v Neapoli konala konference Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances, opportunities. Jak je z názvu patrné, konference se šířeji věnovala proměnám akademického prostředí a jejich dopadům na otevřenost tohoto prostředí pro akademické kariéry různých společenských skupin, zejména žen. Proto na ní vystoupila i vedoucí našeho oddělení Marcela Linková v roli předsedkyně ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation s přednáškou „Challenges and ways forward for gender equality policy in research in the EU“. Konferenci spoluorganizovala eument-net, evropská síť mentoringových programů ve vědě, které poslední dva roky předsedala členka našeho oddělení Kateřina Cidlinská, a proto byly její součástí i bloky věnované tématu mentoringu. Konkrétně jednotlivé příspěvky koordinátorek a koordinátorů mentoringových programů představily potenciál mentoringu přispívat k pozitivní proměně kultury akademického prostředí (k tzv. kulturní a institucionální změně), aby bylo více otevřené vůči skupinám, které v něm historicky chyběly nebo tvořily menšinu. Dále příspěvky seznamovaly s konkrétními rysy jednotlivých mentoringových programů a s dopady a výzvami, které s nimi souvisí. Během posledního bloku byly představeny příklady dobré praxe a doporučení. Pokud sami vedete mentoringový program nebo jeho založení plánujete, doporučujeme podívat se do knihy konferenčních abstraktů, kde jsou jednotlivé programy a otázky s mentoringem spojené stručně popsány. Podoby programů jsou totiž velmi rozmanité, což se skvěle hodí pro načerpání inspirace. Nás velmi zaujal například mezinárodní mentoringový program via:mento Ocean, který koordinuje Univerzita v Kielu. Program propojuje výzkumnice a výzkumníky z různých institucí, kteří se věnují výzkumu oceánu. Koordinátorky a koordinátoři, kteří své programy představovali, budou určitě ochotní se s vámi podělit o své zkušenosti a tipy, pokud je oslovíte. Jak bylo během konference patrné, každá země a instituce má svá specifika, která se v nastavení programů odrážejí. Při tvorbě vlastního programu je dobré mít možnost tohoto srovnání.


Po konferenci následovalo výroční zasedání sítě eument-net. S potěšením oznamujeme, že síti přibyli další čeští členové, držitelé ocenění Evropské komise za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědě (HR Excellence in Research Award), Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Mendelova univerzita v Brně a Biologické centrum AV ČR, a dále první slovenská členka – Žilinská univerzita v Žilině. Všechny tyto instituce jsou nyní v režimu přidruženého členství, neboť ještě nemají vlastní mentoringové programy. Na jejich spuštění se však chystají, takže v brzké době získají plné členství. Jelikož se české straně podařilo takto rozrůst, můžeme se v roce 2020 těšit na hostování mezinárodního workshopu či konference pro koordinátory a koordinátorky mentoringových programů na území ČR. Termín a místo jsou nyní v jednání, budeme vás informovat.


Třetí mentoringovou událostí uplynulého měsíce bylo výroční setkání současných a bývalých mentees našeho mentoringového programu pro post/doktorand(k)y, které se uskutečnilo 28. září. Poprvé jsme jej uspořádaly minulý podzim a pro velký úspěch jsme se rozhodly z něj učinit každoroční záležitost. Při sestavování programu jsme vycházely z preferencí našich mentees. Byla tak řeč o výjezdu „na Fulbrighta“ do USA, o kombinaci vědecké kariéry a rodičovství a zlatým hřebem dne byl tematický blok věnovaný kariérním přechodům absolventek a absolventů doktorského studia mezi různými sektory trhu práce: akademickým, soukromým a státní správou. Dvě ženy a dva muži z oblasti sociálních, přírodních a technických věd představili své kariérní dráhy a diskutovali s publikem o svých zkušenostech a motivech pro práci v různých sektorech. Nejednalo se přitom jen o odchod z akademické sféry, nýbrž i o návrat ze soukromého sektoru do Akademie věd. Tento příběh patřil Hedvice Kadlecové, fyzičce a držitelce prestižního ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, která  mimo jiné řekla, že je za zkušenost v soukromém sektoru ráda, protože bez ní by nedocenila práci v akademické sféře, která mnohem více vyhovuje jejímu naturelu. Téma poznání vlastních priorit a silných stránek a následné volby profesního uplatnění se prolínalo celým dnem. Václav Petrák, biomedicínský inženýr, který dnes působí v soukromé výzkumné společnosti, však apeloval na publikum, že není dobré zbytečně si zužovat obzory, neboť „každá pracovní pozice v sobě nese semínko pozice budoucí“,  a všude je možné se naučit něco navíc, co vaši současnou pozici přesahuje. Program a seznam prezentujících najdete zde.


Poslední mentoringovou akcí byl mentoringový konferenční blok „Mentoring – How to Drive my PhD to a Successful End“, který otevíral konferenci „How To Start a Research Career – Make Hay While the Sun Shines“, určenou pro post/doktorand(k)y a pořádanou 7. 10. na půdě MENDELU ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity portálem Researchjobs.cz. a Českou asociací doktorandek a doktorandů. Blok moderovala Kateřina Cidlinská, která také přednesla příspěvek, věnovaný odlišnostem mezi mentory a školiteli a specifickými potřebami začínajících vědkyň a vědců v různých vědních oblastech a jejich možnému pokrytí v mentoringových programech. NKC bylo velmi potěšeno, že všichni prezentující byli aktuální či bývalí mentees našeho mentoringového programu, včetně spoluzakladatelky platformy Czexpats in Science Vladimíry Petrákové a známé české fyzičky Kateřiny Falk, která si v programu vyzkoušela i roli mentorky, a jak sama uvedla, mentoring zachránil její kariéru „více než jednou“. Diskuse byla bohatá, a hlavní sdělení lze shrnout asi takto: za každým úspěchem stojí pomoc důležitých lidí ve vašem okolí. Může to být pomoc v rámci mentoringového programu, nebo neformální pomoc od někoho zkušenějšího. Nějakou podobu mentoringu však potřebuje každý – v různých životních fázích pro různé účely. V každém případě je to skvělá příležitost, například k tomu abychom zjistili, že neexistuje jeden správný způsob, jakým být vědcem či vědkyní, a nalezli díky inspiraci od různých mentorek a mentorů tu vlastní cestu. Jak poznamenala bioložka Katerina Kademoglu, ne každý je zrovna pro vás ten správný „role model“, je třeba hledat. Proto bychom vás chtěly pozvat k přihlášení se do nového ročníku našeho programu, který spustíme na jaře 2020. Můžete mít mentora či mentorku i z jiné než akademické sféry, je to na vás. Registrovat se můžete zde.