Nakopněte kariéru s mentoringem!

Domů Nakopněte kariéru s mentoringem!


Kateřina Cidlinská

Jako každý rok touto dobou zveme začínající vědkyně a vědce v doktorské a postdoktorské fázi k účasti v dalším ročníku našeho mentoringovém programu. Tentokrát bychom se však rády pochlubily shrnutím celého jeho dosavadního průběhu a seznámily vás s novinkami nového ročníku, který budeme realizovat jako součástí nového grantového projektu.

Za tři roky fungování programu jej absolvovalo již 164 začínajících vědkyň a vědců (126 žen a 38 mužů) ze všech vědních oblastí z 12 univerzitních a výzkumných institucí po celé ČR. Většina z nich hodnotila zapojení do programu jako přínosné pro jejich další profesní rozvoj. Více se o přínosech programu pro mentees můžete dozvědět i v knize rozhovorů Mentoring: co v příručkách nenajdete, kterou jsme vydaly na konci roku 2017, a rovněž na plátových výstavách za jednotlivé ročníky.

Naši mentees doposud spolupracovali především s českými mentory, osm z nich však mělo mentorky a mentory ze zahraničí. Tento trend budeme v novém ročníku programu dále podporovat. Nahrává nám k tomu i skutečnost, že se nám podařilo získat předsednictví v evropské síti mentoringových programů ve vědě eument-net, která v tuto chvíli čítá 27 programů z šesti evropských zemí. Otevřela se nám tím možnost posílit spolupráci mezi členskými programy sítě, a rozšířit tak okruh zahraničních institucí, v nichž mají mentoringové programy dlouhodobou tradici, a lze proto předpokládat, že jejich zaměstnanci budou vstřícní k žádostem českých mentees o mentoring. Za tímto účelem jsme přeložily do angličtiny příručku našeho programu, jeho webové stránky a jednu z plakátových výstav, která představuje některé naše mentees, mentorky a mentory.

Ve čtvrtém ročníku programu budou již tradičně probíhat kurzy profesního a osobního rozvoje, jejichž tematické zaměření vychází z poptávky našich mentees. Za uplynulé tři roky jich v Praze a Brně proběhlo 37 a tematický záběr byl opravdu široký: V roce 2018 nabídneme mimo jiné velmi poptávané kurzy zaměřené na možnosti začínajících vědců získat finanční prostředky na vlastní výzkum.

Kromě tradiční náplně mentoringového programu proběhnou v jeho koncepci změny na základě analýzy prováděné v průběhu celého předchozího grantového projektu. Analýza vedla k identifikaci odlišných potřeb mentees z oblasti přírodních a technických věd na straně jedné a sociálních a humanitních věd na straně druhé. Pro první skupinu bude proto rozšířena nabídka aktivit, v jejichž rámci se mohou setkat s úspěšnými vědkyněmi střední generace, které zároveň nerezignovaly na rodinný život a mají malé děti. Pro druhou skupinu budou posíleny aktivity, během nichž se mohou setkávat s ostatními mentees, poskytovat si podporu při psaní dizertací a rozšiřovat důležité kontakty, které mohou vést k zapojení do výzkumných projektů mimo jejich domácí instituci a k získání pracovních míst v akademické sféře.

Nový ročník programu poběží od začátku března do konce roku 2018. Registrovat se můžete do 20. 2. 2018 na http://genderaveda.cz/mentoring/, kde také najdete další informace o programu. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vedoucí programu Kateřinu Cidlinskou na e-mailu [email protected] nebo telefonu 210 310 322.