NKC na TVT: Žena mezi prací a domácností

Domů NKC na TVT: Žena mezi prací a domácností


Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích? Pracovaly tehdy ženy z lásky k rodině? Zhroutila by se společnost, kdyby ženy přestaly vykonávat domácí práce?


KDY: 5.11.2018 | 19.00-21.00

KDE: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál


Historička a profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Dana Musilová se specializuje na dějiny 20. století a genderovou historii. V přednášce, pořádané oddělením NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky, se bude zabývat otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného přístupu na trh práce. Neopomene ani dobový pohled veřejnosti na profesní činnost žen.

Prof. PhDr. Dana Musilová CSc. je autorkou a spoluautorkou několika monografií, kapitol v zahraničních a v domácích kolektivních monografiích a dalších odborných textů. V roce 2017 vydala spolu s Marií Bahenskou a Libuší Heczkovou knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci.

Pozvánka ke stažení (v PDF)

Fotografie z akce

VIDEOZÁZNAM