Momentky z přednášky Dany Musilové na TVT

Domů Momentky z přednášky Dany Musilové na TVT


Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích? Pracovaly tehdy ženy z lásky k rodině? Zhroutila by se společnost, kdyby ženy přestaly vykonávat domácí práce? O tom přednášela v rámci Týdne vědy a techniky na pozvání NKC – gender a věda profesorka Dana Musilová (podrobnosti zde).