NKC v médiích

Domů NKC v médiích


Blanka Nyklová: Domácí násilí během pandemie roste

Velký mediální ohlas měl v roce 2020 kvalitativní výzkum naší kolegyně Blanky Nyklové a Dany Moree (FHS UK), který ukázal, že poptávka po službách organizací, které pomáhají obětem domácího násilí, během jarní celostátní karantény vzrostla o téměř 40 %. Tato i další znepokojivá zjištění jejich výzkumu získala velkou pozornost, a vědkyně se tak objevily v řadě rozhovorů pro online deníky i rozhlasové stanice. Blanka Nyklová také působila jako česká národní odbornice ve studii Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) o domácím násilí. EIGE zveřejnila dvě tiskové zprávy, které hodnotí opatření přijatá zeměmi EU na ochranu žen během pandemie. Přes přítomnost naší kolegyně však ani jedna z tiskových zpráv nezmiňuje Českou republiku. „Zaměřují se na příklady dobré praxe, a ty zde bohužel stále chybí,“ říká Nyklová, jejíž výzkum se mediálně stal jedním z nejvýraznějších počinů Sociologického ústavu AV ČR v roce 2020.

Nina Fárová: Potřebujeme zjistit, že je stejně špatných učitelů jako špatných učitelek Socioložka Nina Fárová, PhD.

O českém školství se v posledních letech mluví především v souvislosti s jeho „krizí“ a nízkou kvalitou. Ta je přičítána řadě faktorů, jako je nedostatek vyučujících, nízké finanční ohodnocení či vysoká feminizace oboru. Naše kolegyně Nina Fárová se nízkému počtu mužů v primárním školství rozhodla věnovat ve své dizertační práci. „Jako problém se feminizace primárního školství začala v mediálním prostoru objevovat přibližně od roku 2015, a to velmi výrazně. Osobně si to vysvětluju příklonem ke konzervativnějším hodnotám. Ve společnosti začalo být tolerovatelné říkat o ženách, že nejsou tak dobré, a naopak zvýznamňovat mužský princip,“ říká Fárová v jednom z rozhovorů, které v roce 2020 na toto téma poskytla.

Kristýna Veitová: Muži jsou vnímáni jako norma, ženy jako odchylka

Mediálním „zářezem“ roku 2020 se stala i rubrika našeho newsletteru „Jedna velikost nesedí všem“. Jednotlivé epizody tohoto seriálu vycházely v tištěné podobě každých 14 dní v Technickém týdeníku. Pozornosti se ale tématu genderové dimenze, které rubrika v českém veřejném prostoru otevřela, dostalo i v jiných platformách. Ať už jde o článek pro iDnes.cz, který se věnuje vysoké chybovosti v diagnostice srdečních chorob u žen, či článek Pavla Houdka pro Deník N, jenž zmínil celou řadu příkladů z naší rubriky „Jedna velikost nesedí všem“, rozpoutávají vášnivou debatu a plní tak svůj cíl – ukázat, kde všude věda, výzkum a inovace mohou fungovat lépe a odpovědněji.