Nová případová studie přibližuje význam genderové dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání

Domů Nová případová studie přibližuje význam genderové dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání


Kvalitní výzkumy týkající se práce a vzdělávání by měly zohledňovat společenskou různorodost a rozdílné potřeby, k čemuž jsou v první řadě zapotřebí náležitá data. Nová případová studie NKC – gender a věda proto upozorňuje na význam genderové dimenze v oblasti inkluzivity v obou zmíněných oblastech, a obsahuje i doporučení, co do tvorby výzkumů zahrnout.

Kampaň Jedna velikost nestačí oddělení NKC – gender a věda dlouhodobě upozorňuje na problematiku výzkumů, které nezohledňují rozdílné potřeby osob různých genderů a mají proto různý účinek pro celou společnost. A v rámci ní jsme právě dokončily studii na téma Genderové dimenze inkluzivního přístupu v práci a vzdělávání.

Tip: V minulosti jsme též připravily případovou studii na téma genderové dimenze duševního zdraví, kde najdete kapitolu týkající se pracovního prostředí s názvem Duševní zdraví a wellbeing v pracovním prostředí. Její zkrácenou verzi naleznete na našem webu a odkaz na celou studii je k dispozici zde.

Nová případová studie vysvětluje, proč věnovat pozornost inkluzivnějšímu přístupu při tvorbě výzkumu v oblasti vzdělávání a práce. „Vzdělávací instituce jsou místem, kde žactvo a studující tráví velké množství času, a jsou proto zásadní pro jejich socializaci. Vzdělání je ve společnosti oceňováno nejen symbolicky, ale také souvisí s výší příjmů v pozdějším životě a přístup k němu může mít zásadní dopady na životní úroveň i spokojenost.  Proto je potřeba, aby vzdělávání bylo inkluzivní,“ zmiňuje k oblasti vzdělávání autorka studie Ananké Nebeská.

Práce též upozorňuje na genderové aspekty práce na dálku nebo hodnocení ve vzdělávání, jež může mít za důsledek ve společnosti čím dál častěji skloňovaný syndrom podvodnice. Práce vysvětluje pojmy genderové dimenze, intersekcionality a inkluze, a zároveň na relevantních příkladech ukazuje, proč danou perspektivu do metodologie výzkumů zahrnovat.

Jedna velikost nestačí, ani když jde o práci a vzdělávání.

Bližší informace o genderové dimenzi v inkluzivním přístupu v práci i vzdělávání najdete zde.  

Případovou studii, včetně přiblížení intersekcionální analýzy a vhodných metodologických přístupů k zahrnutí genderové dimenze v oblasti práce a vzdělávání, naleznete zde

TIP: V minulém roce také vyšla série článků na témata představená v rámci kampaně Jedna velikost nestačí v časopisu Psychologie Dnes nakladatelství Portál. 
V online archivu jsou dostupné zdarma, a tak je nabízíme jako tip ke čtení: