Novinky z Evropy: Gender-SMART a GENDERACTION

Domů Novinky z Evropy: Gender-SMART a GENDERACTION


Novinky o dění a aktivitách NKC v oblasti rovnosti a vědy na národní úrovni vám sice přinášíme pravidelně, naše práce na evropských projektech, zejména kvůli vypuklé pandemii, ale zůstává mnohem více v pozadí. Rozhodly jsme se proto toto „upozadění“ napravit a přinést vám zprávy o dvou ze čtyř evropských projektů, do kterého jsou členky NKC zapojeny.  

Cílem projektu Gender-SMART je podporovat genderovou rovnost ve výzkumných institucích a grantových organizacích v oblasti zemědělství a věd o živé přírodě.

Projekt Gender-SMART se právě nachází v polovině svého trvání, což znamená, že NKC už dva roky sleduje, jak se partnerům daří prostřednictvím implementace plánů genderové rovnosti nastartovat strukturální změnu v jejich instituci. Tento, sám o sobě složitý proces, měli partneři v posledním roce ještě obtížnější, jelikož z důvodu vypuknutí pandemie COVID-19 v řadě zemí výzkumné instituce musely přerušit svůj provoz. Výzva to ovšem byla i pro konsorcium, které muselo opustit od osobního kontaktu a potkávat se jen online.

 good vibes for 2021 from @GenderSmart_EU pic.twitter.com/pp1agdRAnm

„Co je zajímavé a hodně důležité, je podpora vedení,“ říká členka NKC zapojená do projektu Gender-SMART, Hana Tenglerová. „I když jsou instituce v konsorciu  v otázkách genderové rovnosti různě pokročilé, a mají různou podporu ze strany politik státu, u drtivé většiny z nich najdeme silnou a navenek viditelnou podporu  nejvyššího vedení vůči aktivitám týmu, který pracuje na naplňování plánu genderové rovnosti,“ dodává. Jen tato podpora ale bohužel nestačí, nesmírně důležitá je proto i spolupráce dalších zúčastněných, přičemž většině týmů se v první půlce projektu dařilo úspěšně „rozptýlit,“ případné nejistoty ohledně  genderových témat formou participativních aktivit.

Můžeme tedy říct, že ačkoliv se mnoho věcí se již v rámci projektu podařilo, celá řada úkolů stojí stále před námi. Jde např. o pravidelné monitorovací rozhovory s týmy, na jaře a na podzim dotazníková šetření, ve kterých sledujeme aktuální vývoj a posuny v institucích, ale i na úrovni spolupráce v konsorciu.

Celoevropský projekt, který NKC – gender a věda koordinuje, má za cíl vytvořit evropskou síť národních center na podporu genderové rovnosti ve vědě v Evropském výzkumném prostoru.

Dění v GENDERACTION, jehož trvání se v důsledku koronaviru prodloužilo o šest měsíců, se v poslední době zaměřovalo zejména na šíření politických dokumentů, které byly vytvořeny v celém průběhu trvání projektu. Tým GENDERACTION tak své dokumenty nejdříve přeložil do několika jazyků, takže si je dnes mohou přečíst Češi a Češky, Francouzi a Francouzsky, Poláci a Polky, Srbové a Srbky, Slováci a Slovenky, a Španělé a Španělky, a poté ty nejvýznamnější dokumenty transformoval do videí.

Témata videí pokrývají úlohu organizací financujících výzkum při podpoře rovnosti žen a mužů v R&I, kritéria osvědčených postupů pro zlepšení tvorby politiky rovnosti žen a mužů v evropském výzkumu a význam opatření v oblasti rovnosti žen a mužů v evropském výzkumu a inovacích. Všechny jsou k dispozici na našem nově vytvořeném kanálu YouTube.

Tým GENDERACTION také začal plánovat svou závěrečnou konferenci, která se bude konat ve spolupráci se slovinským předsednictvím v Radě EU. Do kalendářů si proto zapište datum 8. a 9. července a přijďte diskutovat o tom, jak mohou členské státy přispět k pokroku v agendě rovnosti žen a mužů, a přijmout opatření a cíle stanovené Evropskou komisí do jejich domovského kontextu.

Vývoj v GENDERACTION  můžete také sledovat na našem Twitteru nebo se přihlásit k odběru našeho pololetního zpravodaje.