Nový mini-kurz online: Intervence aktivních přihlížejících

Domů Nový mini-kurz online: Intervence aktivních přihlížejících


Ve středu 19. června jsme spustily*i nový online mini-kurz s názvem Intervence aktivních přihlížejících.

Tento mini-kurz má za cíl vzdělávat členy a členky instituce, zaměstnané a studující osoby v oblasti genderově podmíněného násilí a poskytnout potřebné dovednosti k rozpoznání přiměřeného a bezpečného zásahu v rizikových a nevhodných situacích.

Mini-kurzy se na rozdíl od našich ostatních kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, věnují konkrétním tématům z oblasti implementace plánu genderové rovnosti a jeho jednotlivých částí. Kromě toho mohou mini-kurzy využít osoby, které se primárně nezabývají agendou genderové rovnosti, ale potřebují získat základní znalost v dané oblasti.

Více o našich kurzech najdete na této stránce.

Pokud máte již aktivní přístup na našem Moodle, nový minikurz najdete pod tímto odkazem.