Komunita pro změnu

„Vzdělávání – síťování – dobrá praxe.“

Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti, zejména v programu Horizont Evropa. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny. Pro tento účel jsme také založili Komunitu pro změnu (dříve Pracovní skupina pro změnu), jejímiž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu.

Více o činnosti NKC – gender a věda naleznete zde.


CO NABÍZÍME

  • Horizont Evropa – podpora přípravy plánů genderové rovnosti a v zohlednění genderové dimenze v obsahu výzkumu a v projektových návrzích
  • konzultace a poradenství
  • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice, pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management apod.
  • přednášky a prezentace – představení tématu genderu ve výzkumu a vzdělávání, tématu kulturní a institucionální změny směrem k rovnosti a vysvětlení politik rovnosti (gender mainstreaming)
  • praktická doporučení a metodiky – podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
  • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí
  • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v instituci (např. v HR Award a dalších)

TÝM

Timea Crofony
Koordinátorka Komunity pro změnu, lektorka
Díky právnické zkušenosti z advokátní kanceláře a působení ve vysokém školství jsem měla možnost nahlédnout na genderovou nerovnost jako na skutečný strukturální problém. Genderová studia mi pak poskytla teoretický základ, který při lektorování našich workshopů a přednášek můžu předávat dál. Pomáhat institucím a podporovat je v jejich cestě za férovějším prostředím mě skutečně naplňuje.
Gabriela Langhammerová
Koordinátorka Komunity pro změnu, lektorka
Genderová (ne)rovnost je jednou z mnoha strukturálních společenských nerovností, avšak nerovností nejméně reflektovanou a řešenou, i když se týká celé poloviny lidstva. Genderová studia z konceptualizace nerovností mužů a žen vychází, poskytují ovšem celou řadu dalších nástrojů a perspektiv, jejichž pomocí lze společenské nerovnosti (a to nejen nerovnost mužů a žen) uchopovat. Pokud usilujeme o změnu směrem ke spravedlivější společnosti, je třeba tyto nerovnosti tématizovat, aby bylo možné je uspokojivě řešit. NKC Gender a věda je jednou z institucí, jež se o takovou změnu zasazuje.

Komunita pro změnu (pod dřívějším názvem Pracovní skupina pro změnu) vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertizu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci. Vítáme v našich řadách i osoby ze soukromé praxe a podnikové sféry, či studující.


„Spolupráce s NKC nám přináší nový úhel pohledu a  mnoho užitečných a hlavně praktických poznatků v oblasti rovných příležitostí. Jsou vždy ochotní zodpovědět naše otázky i osobně se potkat a přispět svou zkušeností a podnětnými tipy.  Dalším zdrojem informací jsou jejich inspirující webové stránky s  kvalitně zpracovanou informační grafikou, které dobře cílí na propagaci jejich aktivit.“

HR tým Fyzikálního ústavu AV ČR


„Komunita pro změnu nám poskytla zatím nejlepší HR Award workshop.“

Zaměstnanci a zaměstnankyně MUNI 


„Naše Univerzita Hradec Králové je v procesu získání ocenění HR Award a v procesu postupných kroků k dalším zlepšením. NKC jsme oslovili na základě skvělých referencí ke spolupráci za účelem odborné konzultace v oblasti genderové problematiky. Oceňuji velmi aktivní přístup. Není zvykem, že Vám hned někdo poskytne konzultaci, rady, nápady a navrhuje další řešení. Těším se na spolupráci.“

Kateřina Vyleťalová, HR manažerka pro HR Award na Univerzitě Hradec Králové


Přejete si stát se členkou/členem Komunity pro změnu? Zapojte se!

Máte návrh na téma příštích setkání? Napište nám!

Zajímají vás naše akce? Držte krok s naším kalendářem!