Podzimní výzva OP VVV podpoří projekty na genderovou rovnost a získání „HR Award“

Domů Podzimní výzva OP VVV podpoří projekty na genderovou rovnost a získání „HR Award“


Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) připravuje výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která cílí na výzkumné organizace. Vyhlášení výzvy je plánováno na první polovinu listopadu tohoto roku. Předpokládaná alokace výzvy je stanovena na 660 mil. Kč. Cílem výzvy by měl být rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků a pracovnic výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje. Zároveň by výzkumná organizace (příjemce) měla v průběhu řešení projektu získat ocenění „HR Award“.


Zájemci a zájemkyně o podrobnosti se více dozví na mezinárodním semináři „How to Best Attract Talented Researchers“, který se uskuteční 24. ledna 2017 v Brně. Seminář se bude věnovat problematice „Human Resources Strategy for Researchers“, především praktickým informacím týkajícím se implementace „HR Award“. Zároveň bychom potenciální žadatele a žadatelky rádi pozvali na seminář organizovaný NKC – gender a věda pro Pracovní skupinu pro změnu dne 15. 11. 2016, na kterém zástupci a zástupkyně MŠMT představí konkrétní podobu výzvy. Registrovat se do Pracovní skupiny pro změnu můžete zde.

Na závěr bychom rádi upozornili, že veškeré výše uvedené údaje o připravované výzvě mají nezávazný informativní charakter. Finální a závazná podoba výzvy bude známa až po oficiálním vyhlášení výzvy Řídicím orgánem OP VVV, MŠMT. O aktuálním vývoji budeme informovat v dalších číslech newsletteru a na webu.