Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Domů Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR


Spustili jsme šetření k genderově podmíněnému násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR, které je v českém prostředí svým rozsahem první svého druhu. Navazuje na evropskou studii provedenou v rámci projektu Horizontu 2020 UniSAFE. Ta ukázala, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se setkaly téměř dvě ze tří osob (62 %). Poslední data o genderově podmíněném násilí na českých veřejných vysokých školách a výzkumných pracovištích pocházejí z roku 2009. V současné době tak chybí aktuální data, ze kterých by bylo možné zjistit rozšířenost tohoto problému v ČR a která by mohla pomoci při jeho řešení.

Šetření probíhá na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR a je určeno studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak i zahraničním. Uskuteční se prostřednictvím online dotazníku v českém a anglickém jazyce.

Cílem studie je získat data o výskytu a dopadech genderově podmíněného násilí. Zároveň ale chceme zjistit, jaké kroky mohou v této oblasti akademické i výzkumné instituce podniknout. Výsledy tak pomohou vysokým školám, výzkumným pracovištím i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy tento problém lépe řešit.

Šetření provádí Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s agenturou FOCUS v rámci projektu „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+, kód projektu MS2104).

Podrobnosti o prevalenční studii najdete zde.