Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU

Domů Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU


Na semináři Pracovní skupiny pro změnu, který se konal 25. května 2016 v Praze, vystoupili Marcela Linková, předsedkyně Helsinki Group, Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce pro VVI, Úřad vlády ČR a Lukáš Levák, ředitel Odboru výzkumu a vývoje, MŠMT.


  • Jaké podmínky a podporu při prosazování genderové rovnosti nabízí výzkumným institucím a vysokým školám stát?
  • Jaký je politický a institucionální rámec, který stát vytváří?
  • Jaké jsou mantinely, ve kterých se instituce při zavádění opatření pohybují?
  • Co přináší evropská politika genderové rovnosti ve vědě?

Na semináři vystoupili:

Zpráva ze semináře v Newletteru NKC – gender a věda zde.

Pozvánka a program zde.