Spouštíme pokračování kurzu Genderová rovnost v instituci

Domů Spouštíme pokračování kurzu Genderová rovnost v instituci


Dnes spouští NKC e-learningový kurz s názvem KURZ II: Genderová rovnost v instituci. Jedná se o veřejný vzdělávací nástroj pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovišť. Cílí zejména na osoby, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Kurz je vhodný také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může kdokoliv, kdo se chce dozvědět více o genderové rovnosti v instituci.

KURZ II: Genderová rovnost v instituci je k dispozici ve dvou variantách. Jednak jako ucelený kurz a pak také jako e-školení. Každá z těchto variant má svůj specifický účel. Absolvování Kurzu II. obnáší splnění všech povinných aktivit u všech šesti modulů, včetně úspěšného složení závěrečného testu. Tato varianta zahrnuje i získání certifikátu o absolvování a podmínkou pro přihlášení je absolvování kurzu předchozího (KURZ I: Genderová rovnost v instituci).

Oproti tomu e-školení není podmíněno žádnými vstupními povinnostmi, není třeba absolvovat všech šest modulů a není ukončeno závěrečným testem. Tato varianta neobnáší získání certifikátu. E-školení je koncipované k zajištění témat týkajících se genderové rovnosti a také pro školicí plán institucí ke splnění procesních požadavků GEP.

Kurz i e-školení se skládají z šesti modulů:

1. Rámcový program Horizont Evropa

2. Genderový audit v instituci

3. Standardy kvality pro budování vnitřních kapacit

4. Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: slaďování osobního a pracovního života

5. Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: genderová dimenze v obsahu výzkumu

6. Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Kurz II

Podmínkou pro přihlášení je absolvování kurzu předchozího (KURZ I: Genderová rovnost v instituci). Více o Kurzu I zde

Zápis do Kurzu II zde

Kurz začíná úvodní video-prezentací, která seznámí účastnice a účastníky s obsahem kurzu, jeho strukturou a podmínkami pro získání certifikátu. Každý modul se skládá z několika kratších video-prezentací a souboru ke stažení ve formátu pdf, který je rozšířením poznatků a látky z video prezentace a je opatřen informacemi, zdroji a odkazy. Pro další studium a doplnění jsou dispozici další materiály v českém i anglickém jazyce ke stažení. Výstupem každého modulu a zároveň předpokladem pro pokračování v kurzu (přechodu na další modul) je správné vyplnění krátkého testu, který sestává ze tří otázek. Na konci celého kurzu, tedy po seznámení se s obsahem všech šesti modulů, je k získání certifikátu třeba absolvovat závěrečný test s alespoň 80% úspěšností. Test lze absolvovat maximálně třikrát. Každý z modulů lze absolvovat i samostatně jako e-školení, v tomto případě ale certifikát vystaven nebude.

E-školení

Přihlášení na e-školení je možné na objednávku po předchozí e-mailové domluvě s Gabrielou Langhammerovou (gabriela.langhammerova(at)soc.cas.cz) nebo Evou Oliva (eva.oliva(at)soc.cas.cz)

E-školení „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti II.“ je vhodné jak pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti, tak pro budování vnitřních kapacit v instituci.

Každý z šesti modulů se skládá z několika kratších video-prezentací a souboru ke stažení ve formátu PDF. Ten je rozšířením poznatků a látky z video-prezentace, a je opatřen informacemi, zdroji a odkazy. Pro další studium a doplnění jsou k dispozici ke stažení další materiály v českém i anglickém jazyce. Tato varianta neobsahuje možnost získat certifikát. Jeho součástí proto nejsou kontrolní otázky, ani závěrečný test.