Novinky

Profesorka Věra Höppnerová: Hlavní roli hraje, jestli se chcete s problémy poprat

Germanistka, nordistka, autorka desítek učebnic němčiny a přes dvě stě třicet odborných článků: profesorka Věra Höppnerová už téměř čtyřicet let zásadním způsobem ovlivňuje výuku němčiny v Česku. V rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o touze bádat, o fascinaci německým jazykem i o tom, jaké je to v Čechách být vědkyní. Hlavním předmětem vašeho profesního zájmu je hospodářská němčina, co vás přivedlo k takto specifické oblasti? Původně jsem pracovala ve Výzkumném ústavu obchodu, kam jsem tehdy...

Docentka Adriana Wiegerová: Ženy si musí vybojovat větší respekt

Zakladatelka Ústavu školní pedagogiky na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, autorka a spoluautorka řady monografií, studií a příspěvků v domácích i zahraničních časopisech.  Jen krátký výčet úspěchů docentky Adriany Wiegerové, která v rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o lásce k pedagogice, srdcových tématech i o tom, jaké to je být v České republice vědkyní.  Vaším oborem je preprimární a primární pedagogika, zabýváte se malými dětmi a učiteli, kteří s nimi budou pracovat. Jak se...

Profesorka Marie Vítková: Inkluze je správná cesta, ale musí se umět

Zasloužila se o vznik katedry speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, kterou dvacet čtyři let vedla. Jedenáct let zastávala pozici proděkanky, vydala řadu publikací, a přitom všem vychovala dvě děti. O speciální pedagogice, svém přesvědčení o správnosti inkluzivního vzdělání i o nutnosti jeho obhajoby v rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila tato klíčová postava české speciální pedagogiky, profesorka Marie Vítková. Jakou tematikou se ve svém oboru konkrétně zabýváte? Čím vás toto téma tolik zaujalo?  Konkrétně...

Profesorka Milada Rabušicová: Škola bez nerovností je základní dětské právo

Průkopnice funkční gramotnosti dospělých, mezigeneračního učení či netradičních studentů a studentek. To je profesorka Milada Rabušicová, která NKC – gender a věda poskytla rozhovor o fascinaci okrajovými tématy, rovných podmínkách ve školství, ale i o tom, co je vrchol kariéry ověnčené oceněními, řadou publikací a dlouhodobou spoluprací i organizacemi jako je OECD.  Jak jste se dostala k pedagogice? Hrály ve vašem rozhodnutí roli nějaké osobnosti? K pedagogice jako k oboru jsem se dostala jako studentka Filozofické fakulty,...

Vladimíra Spilková: České školství je loď bez kapitána

Podílela se na porevoluční transformaci českého školství, publikovala řadu úspěšných knih, založila a vedla celostátně uznávanou katedru primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jen krátký výčet úspěchů ženy, která pro své přesvědčení po 24 letech opustila pracoviště, jež vytvořila. O (ne)úspěších českého školství, vášni pro pedagogiku a o tom, jaké je to být v České republice vědkyní, hovoří v rozhovoru pro NKC – gender a věda profesorka Vladimíra Spilková. Jakým způsobem jste se dostala k pedagogice? Hrály...

Iva Stuchlíková: Ženy jedou ve vyšších otáčkách

Ať jde o autorství více než stovky odborných publikací, či dvacetileté vedení katedry pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě  Jihočeské univerzity, profesorka Iva Stuchlíková svou prací významně ovlivnila kvalitu vysokého školství v České republice. V rozhovoru pro NKC – gender a věda promluvila o pedagogické psychologii, vědeckém bádání i o tom, jaké je to být v České republice vědkyní. Jak jste se dostala k oboru pedagogická psychologie?  Vystudovala jsem nejdřív učitelství matematiky a fyziky. Původně jsem chtěla studovat...