Novinky

Připojte se ke kurzu Train-the-Trainers v Berlíně

Gender Equality Academy hledá zájemce a zájemkyně o třídenní kurz „Train-the-Trainers“ v Berlíně. Cílem projektu je navázat nové vazby a rozšířit síť školitelů a školitelek v oblasti rovnosti žen a mužů. Proto se GE Academy rozhodla uspořádat novou akci zaměřenou na budování kapacit, která bude věnována uchazečům a uchazečkám, kteří chtějí pracovat na prosazování rovnosti žen a mužů ve výzkumu, inovacích a vysokoškolském vzdělávání. 27. dubna se v rámci projektu uskuteční třídenní kurz „Train-the-Trainers“ v...