Novinky

Příručka: Genderová rovnost ve výzkumné instituci

Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Tady všude narazíte na požadavek na vaši instituci, aby se začala systematicky věnovat i podpoře genderové rovnosti. Vaše motivace a motivace vaší instituce, resp. jejího vedení, může být i méně „pragmatická“ a vycházet přímo ze zájmu o nastavení férových podmínek pro profesní rozvoj vědkyň a vědců. Ve všech případech se ale setkáte s tím, že otevřít a dále prosazovat...