Novinky

Řízení lidí a genderová rovnost se má stát součástí hodnocení institucí

Dne 25. 5. 2016 proběhl další seminář Pracovní skupiny pro změnu, který jsme tentokrát otevřeli široké veřejnosti. Tématem byla politika genderové rovnosti ve vědě, role státu a národní i evropské politiky při podpoře genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích. Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda a předsedkyně poradní skupiny Evropské komise Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, představila systémový přístup kulturní a institucionální změny, jehož implementace je prosazována jako cíl ve všech...