Novinky

Komunita pro změnu až v Jeseníkách!

Přednáška Rovné příležitosti ve vědě a výzkum pro výzkumný ústav Agrovýzkum Rapotín, kterou jsme dnes 9. 11- organizovaly v rámci činnosti naší Komunity pro změnu,  pokryla témata týkající se institucionální změny směrem k férovosti na všech rovinách od strukturálních a kulturních změn až po nevědomé předsudky a genderovou dimenzi v obsahu zemědělského výzkumu. V tématu genderové dimenze v zemědělském výzkumu jsme se inspirovaly zejména výstupy projektu GenderSMART, do kterého je zapojeno i naše Centrum.

Připojte se k přednášce o COVID a jeho dopadech na ženy a muže

Join the webinar and discussion with an expert Sabine Oertelt-Prigione MD, PhD., MScPH, organized by the Centre for Gender and Science. When: Oct 26, 2020, 13:00 – 15:00 CET, online Registration form: Here (link for Zoom participation is provided in the registration form) About the webinar: Most of the currently available data worldwide is showing us that more men a dying of COVID-19, while more women are getting infected. Immunological differences might play a significant...