Žena mezi prací a domácností: záznam

Domů Žena mezi prací a domácností: záznam


Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích? Pracovaly tehdy ženy z lásky k rodině? Zhroutila by se společnost, kdyby ženy přestaly vykonávat domácí práce? Na tyto otázky se zaměřila přednáška profesory Dany Musilové, kterou jsme uspořádaly v rámci Týdne vědy a techniky.