Týden vědy a techniky – tipy

Domů Týden vědy a techniky – tipy


Milada Paulová – prominentní historička 1. odboje

Pokud se chcete dovědět víc o osobnosti profesorky Milady Paulové, příležitost budete mít hned v zahajovací den Týdne vědy a techniky, tedy v pondělí 5. listopadu 2018. Od 16:30 na Akademii věd (Národní 1, Praha 1) začíná přednáška doktorky Daniely Brádlerové z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Podrobnosti a rezervace míst na webu AV ČR.


 Žena mezi prací a domácností

Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích? Pracovaly tehdy ženy z lásky k rodině? 5. listopadu 2018 pořádáme v rámci Týdne vědy a techniky přednášku profesorky Dany Musilové, která se dlouhodobě věnuje historii žen na trhu práce. Přednáška proběhne v hlavní budově Akademie věd, Národní 1, Praha 1 od 19 do 21 hodin. Podrobnosti na našem webu, registrace na webu AV ČR. Přednáška se uskuteční také v úterý 6. 11. v Hradci Králové.


Kolika jazyky mluvila kněžna Libuše?

Jak se měnila pověst o kněžně Libuši od konce 18. stol., kdy tato mytologická postava vstoupila do českého a německého písemnictví, a jak tyto proměny souvisejí s utvářením národních mytologií? Na tyto otázky se zaměří přednáška doktora Ladislava Futtera z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, která se uskuteční v úterý 6. listopadu od 11 hodin v prostorách ústavu (Na Florenci 3, Praha 1). Podrobnosti zde.


Osvícenský emancipační projekt a otázka genderové rovnosti

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhne na Filosofickém ústavu AV ĆR (Jilská 1, Praha 1) přednáška doktora Petra Kouby. Přednáška se zaměří na vztah mezi osvícenstvím, zavedením volebního práva žen a genderovou rovností. Akce začíná v 9:30. Podrobnosti zde.


„Dáma“ z výšinného hradiska v Hlinsku

V roce 1979 archeologové na eneolitickém hradisku v Hlinsku vyzvedli kostru ženy pohřbené spolu s atributy mužského pohřbu. Nové poznatky v bádání představí skupina vědkyň a vědců z Archeologického ústavu AV ČR v Brně na přednášce na zámku v Přerově (Horní náměstí 1, Přerov) ve čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin. Podrobnosti zde.


Milada – promítání filmu

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhne v kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha promítání filmu o právničce a političce Miladě Horákové. Promítání začíná v 17:30. Více zde.


Ženy a muži ve svobodné éře

O proměnách genderového uspořádání po roce 1989 bude se socioložkou doktorkou Hanou Havelkovou hovořit historička doktorka Adéla Gjuričová. Akce proběhne v pátek 9. listopadu v Praze (Národní 3) od 17 hodin. Více zde.


 Celý program Týdne vědy a techniky najdete zde.