Úloha grantových agentur v podpoře rovnosti

Domů Úloha grantových agentur v podpoře rovnosti


Evropská komise již řadu let podporuje začlenění genderové rovnosti do evropské politiky výzkumu a jejích rámcových programů. Ačkoli dříve byl kladen důraz na organizace provádějící výzkum, jako jsou univerzity a výzkumné instituce, dnes se čím dál víc pozornosti soustřeďuje na organizace, které výzkum financují, a to kvůli jejich klíčovému vlivu na profesní dráhy osob pracujících ve výzkumu i na výzkumný a inovační systém v každé zemi.


Přečtěte si doporučení pro grantové agentury vycházející z evropských vědních strategií a dokumentů a příkladů úspěšné zahraniční praxe zde. Týkají se tří následujících oblastí:

  • fungování grantových agentur a rozhodovacích procesů v nich
  • odstraňování předsudků v procesech hodnocení
  • podpory zvyšování kvality a férovosti vědeckých výstupů

Dokument v českém jazyce ke stažení zde.
Dokument v původním znění (angličtina) zde.Dokument vznikl v rámci projektu financovaného rámcovým programem výzkumu a inovací Horizont 2020 s názvem GENDERACTION (smlouva číslo 741466).