Uspořádali jsme pilotní školení zaměřené na řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí

Domů Uspořádali jsme pilotní školení zaměřené na řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí


V pátek 2. června jsme odpilotovali školení na podporu řešení genderově podmíněného násilí v českém akademickém prostředí. Školení se zúčastnily ombudsosoby a další kontaktní osoby, které působí na univerzitách a ve výzkumných institucích. Školení vzniklo na základě evropského výzkumu a mezinárodní spolupráce v rámci projektu UniSAFE, na kterém se NKC podílí.

Školení bylo určeno primárně osobám, které jsou na vysokých školách a ve výzkumných institucích pověřeny agendou zaměřenou na vytváření a zavádění opatření k řešení genderově podmíněného násilí. Těmito osobami mohou být nejen ombudsmani a ombudsmanky, ale také HR pracovníci a pracovnice, další ustanovené kontaktní osoby nebo například členové a členky pracovních skupin, které se problematikou genderově podmíněného násilí zabývají.

Školení je navrženo tak, aby poskytlo ucelené informace spojené s řešením genderově podmíněného násilí. Prvním cílem školení je proto poskytnout účastníkům a účastnicím školení komplexní znalosti o genderově podmíněném násilí, jeho dopadu na akademické prostředí, ukázat rozšířenost tohoto problému a zdůraznit jeho specifické rysy.

Dalším cílem školení je nabídnout účinné a komplexní nástroje řešení.Proto jsme v jeho průběhu představily teoretický a konceptuální model 7P, který vznikl v rámci projektu UniSAFE. Tento model pokrývá oblasti prevalence, prevence, pomoci, postihu, poskytování služeb, partnerství apolitik. Jedná se tedy o komplexní přístup k řešení této problematiky ve vysokoškolských a výzkumných institucích. Součástí školení je také představení dobré praxe a úspěšných postupů, které evropské instituce zavedly při řešení genderově podmíněného násilí právě za pomoci modelu 7P a dalších nástrojů.

Během léta a podzimu připravíme pro české prostředí další důležité výstupy z projektu UniSAFE, které jsou potřebné k efektivnímu řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, jako jsou white papers, toolkit, assessment framework a další. Zároveň se zaměříme také na zhodnoceníúspěšnosti a praktičnosti pilotovaného školení, abychom jej mohli od roku 2024 nabídnout všem univerzitám a výzkumným ústavům.

Klíčovým bodem pro společné řešení genderově podmíněného násilí v českém prostředí bude chystaná prevalenční studie na českých vysokých školách, kterou za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plánujeme spustit na podzim tohoto roku.

Výzva:

V souvislosti s řešením genderově podmíněného násilí v českém akademickém prostředí bychom vás chtěli požádat o spolupráci. Zvažujeme vytvoření právní příručky, která by navazovala na příručku Právní aspekty genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, kterou pro nás připravila Šárka Homfray. Nová příručka by měla odpovídat na nejčastější dotazy institucí, které se týkají právních řešení genderově podmíněného násilí. Pokud máte nějaké konkrétní dotazy nebo řešíte konkrétní příklady, budeme rádi za jejich sdílení zde.