Výzva na podporu rovnosti žen a mužů

Domů Výzva na podporu rovnosti žen a mužů


Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo 1.2.2019 výzvu na podávání návrhů projektů na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu. Mezi uchazeči mohou být vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.


Výzva se zaměřuje na podporu aktivit, jako jsou například:

 • podpora vzdělávání a zaměstnávání žen na pozici odbornice v oborech STEM
 • tréningové a metoringové programy, stáže a zaměstnávání na genderově nestereotypních pozicích a v oborech s cílem snížit horizontální a vertikální segregaci trhu práce
 • mentoringové, koučovací a jiné programy zaměřené na zvýšení počtu žen na vyšších manažerských postech
 • aplikace zahraniční praxe se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu
 • aplikace inovativních řešení klíčových příčin genderových nerovností na trhu práce, včetně genderových stereotypů
 • právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci
 • genderová rovnost a sociální dialog (zavádění genderové rovnosti do kolektivního vyjednávání, eliminace mzdových rozdílů, zvyšování kapacit odborů v této oblasti…)
 • management rodičovské a rodičovské (zaměstnávání na zkrácené úvazky, tvorba firemních manuálů pro zaměstnance/kyně odcházející na MD/RD, udržování pracovních i odborních kompetencí osob čerpacících MD/RD

Mezi doplňkové aktivity mohou například patřit:

 • mzdové příspěvky poskytované na základě pracovní smlouvy nebo DPČ
 • doprovodná opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti hlavních aktivit
 • individuální péče o děti/závislé osoby po dobu trvání aktivity (přímá podpora)
 • rekvalifikace
 • síťování zaměstnavatelů nebo zaměstnaců s cílem vyrovnat postavení žen a mužů na trhu práce
 • osvěta k zavídění flexibilních forem práce

Podrobnosti na webu Evropského sociálního fondu.

Příklady nástrojů pro slaďování rodinného a profesního života v akademické sféře najdete například v našich publikacích:

Přidat se také můžete k naší Pracovní skupině pro změnu, jejímž cílem je spojovat, sdílet zkušenosti a zvyšovat odbornost osob, které se na akademických institucích věnují tématu genderové rovnosti nebo to mají v plánu.