Zuzana Šedrlová: Opírat se o prověřená fakta

Domů Zuzana Šedrlová: Opírat se o prověřená fakta


V rámci kampaně #HolkyVeVědě k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě vám přinášíme rozhovory s mladými nadějnými studentkami a vědkyněmi. Cílem je ukázat jejich úspěchy a motivovat pro vědeckou profesi další dívky. Přečtěte si rozhovor s jednou z holek ve vědě, Zuzanou Šedrlovou.

Kde aktuálně studujete a jakému tématu či oboru se věnujete?

Aktuálně studuji na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Věnuji se problematice cyanobakterií, neboli sinic, které syntetizují biopolymery. Tyto biopolymery jsou degradabilní a vlastnosti mají podobné plastům z ropy. Mým cílem je pochopit důležitost přítomnosti tohoto biopolymeru u sinic , za jakých podmínek jej produkují, a zda jim pomáhá přežít stresové podmínky. Na základě těchto znalostí chceme přimět sinice produkovat tento polymer ve větším množství za co nejmenší cenu.

Co pro vás bylo rozhodující při výběru vašeho oboru?

V první řadě mne zaujalo nabízené téma, jinak bych neměla důvod se na dané pracoviště jet ani podívat. Po čtyřech letech práce v laboratoři si již dokážete zhruba představit, co vás pravděpodobně bude čekat. Pro mne je velmi důležitá pohoda na pracovišti, takže i osobnost školitele hrála velkou roli. Dále pro mne bylo rozhodující i to, jak na mě působila laboratoř a prostředí celé školy. Já jsem se tu cítila velmi příjemně.

Čeho byste ve svém oboru ráda dosáhla?

Byla bych ráda, kdyby se nám povedlo snížit výrobní náklady biopolymeru, takže by bylo možné jej použít jako náhradu ropných plastů. Ráda bych viděla tento bioplast použitý alespoň na výrobu jednorázových plastových věcí a posléze využitý i jako obalový materiál. Doufám, že jednoho dne najde své využití i ve větším měřítku.

Máte nějaký vzor ve vašem oboru, někoho, kdo vás inspiruje?

Vyloženě vzor nemám, ale líbí se mi vědečtí pracovníci, kteří dokáží o problému přemýšlet více komplexně. Pokud bych měla jmenovat z českých vědců, které jsem měla možnost poznat osobně, tak prvním z nich by byl dr. Lukáš Spíchal z Univerzity Palackého v Olomouci a druhým můj současný vedoucí doc. Stanislav Obruča.

Co je pro vás ve vaší práci největší motivací?

Kvůli znečištění oceánů i souše plasty je mým snem i cílem nahrazení co největšího množství plastových obalů a jednorázových věcí rozložitelnými plasty. Doufám, že jednoho dne se budou používané plasty recyklovat a na jednorázové plastové produkty a obaly se přestanou používat petrochemické plasty, jelikož rozložitelný biopolymer bude cenově dostupnější.

Co byste poradila ostatním dívkám, které zvažují vědeckou dráhu?

Aby si vybraly obor, který je bude bavit, ale zároveň obor, který má uplatnění.

Jaká je podle vás role vědy v současném světě?

Věda má v současném světě vysoké postavení, kdy dává odpovědi na všemožné otázky. V dnešní době je potřeba opírat se o prověřená fakta, a ne pouze o rádoby vědecké články, které člověk může sehnat různě na internetu. Nicméně nevýhodou vědy je, že je velmi nákladná a výzkum často trvá dlouhou dobu.

Jak vypadá váš běžný studijní den?

To bývá různé. Většinu času trávím v laboratořích, kde zpravidla měřím či jinak zpracovávám vzorky, záleží na druhu rozběhlého experimentu. Dny strávené v laboratoři prokládám prací na počítači, kdy se věnuji zpracování dat.

Máte nějaké osobní motto nebo oblíbený citát?

Mám ráda citát: „Ještě se nestalo, aby něco nějak nedopadlo.“


Stůl Zuzany Šedrlové


Více o kampani #HolkyVeVědě zde.