Novinky

Workshop KPZ: genderová dimenze

16. 2. 2020, 9:30- 12:00, workshop Komunity pro změnu (online) Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje: Jak integrovat perspektivu pohlaví a genderu do výzkumné praxe s ohledem na aktuální požadavky Horizontu Evropa: pro projektová oddělení výzkumných organizací i výzkumné pracující Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu, vývoje a inovací rozumíme zohlednění poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (sociokulturní faktory) ve výzkumné praxi. Takové zvažování a jeho integrace napomáhá excelenci a validitě výzkumných výsledků,  tvorbě...

Online workshop Genderový audit v instituci. Přidejte se!

Webinář nabídne úvodní seznámení s problematikou genderových auditů v institucích a zodpoví následující otázky: Co je genderový audit? Jaké informace a data budete k šetření potřebovat? Koho zapojit? Jak sbírat a vyhodnocovat data? Mimo odpovědi na tyto otázky vám webinář poskytne i praktické příklady pro design auditu a další cenné informace. KDY: Úterý 8. prosince 2020, 9.30 – 12.00 KDE: Zoom (registrace ZDE) LEKTORKY: Timea Crofony & Pavla Rypáčková (teoretická část) Dita Jahodová & Klára...

Workshop: Plány genderové rovnosti 19. 11. 2020

Zveme Vás na další z našich workshopů, tentokrát k výjimečně aktuálnímu tématu: plány genderové rovnosti (gender equality plans). Workshop se bude konat v e čtvrtek 19. 11. 2020 od 9:30 do 12:00. Zatímco v České republice je implementace plánů genderové rovnosti dosud jen výjimkou a jejich tvorba doporučením, v zahraničí jsou již mnoho let povinnou součástí strategického plánování vysokých škol a výzkumných organizací. Ačkoli na české národní legislativní úrovni není jejich příprava a zavedení ještě zdaleka povinná,...