Bezpečí a respekt na univerzitách i ve vědě

Domů Bezpečí a respekt na univerzitách i ve vědě


Nově můžete na našich webových stránkách najít informace týkající se výskytu, prevence a řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Na tomto místě s vámi budeme sdílet důležité informace, zdroje k tomuto tématu a v budoucnu také nástroje, které lze v rámci instituce využít. Ty v současnosti vznikají  v rámci evropského projektu UniSAFE, na kterém se jako NKC podílíme.

Prozatím si můžete přečíst tipy, jak mluvit o bezpečném a respektujícím prostředí v akademickém prostředí. K dispozici je vám také příručka Právní aspekty genderově podmíněného násilí, kterou pro nás připravila právnička Šárka Homfray.

27. ledna jsme se účastnili druhého ombudsmanského kolokvia a vůbec prvního kolokvia pod záštitou nově utvořené Školské ombudsmanské platformy (ŠOP). Naše vedoucí Marcela Linková s kolegyní Evou Oliva ve svém příspěvku hovořily o proměnách českého vysokoškolského prostředí vedoucích k zajištění bezpečného a férového prostředí pro všechny. Setkání na téma Profesní identita a principy fungování ombudsosob se zaměřilo nejen na roli a odpovědnosti ombudsosob, ale také na konkrétní přístupy ve věci prevence a efektivního řešení případů nepřijatelného a neetického chování a genderově podmíněného násilí na vysokých školách.

17. února Česká konference rektorů na svém zasedání odsoudila sexuální obtěžování a diskriminaci v prostředí univerzit. Rektoři českých vysokých škol vyzvali k tomu, aby problematické chování na univerzitě lidé netolerovali a nepřehlíželi. Za zásadní označila konference rektorů to, aby vysoké školy byly bezpečným prostředím pro všechny, kdo zde studují a pracují. Klíčové je také to, aby v akademickém prostředí existovaly funkční postupy, které podobné jednání dokážou rychle rozpoznat a efektivně řešit. Celé prohlášení konference rektorů si můžete přečíst zde:

22. března jsme společně se studentskou Iniciativou Nahlas z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uspořádali setkání pro univerzitní spolky, které se věnují výskytu genderově podmíněného násilí (GPN) na vysokých školách. GPN představuje pro aktivistické skupiny, které se tématem zabývají, velmi náročné a citlivé téma. V řešení tohoto závažného problému vnímáme aktivity studentských spolků jako klíčové. Bohužel se ukazuje, že spolky  v případě potírání GPN a dalších forem nepřijatelného chování často suplují roli instituce. Proto jsme se společně s Iniciativou Nahlas rozhodli uspořádat tříblokový vzdělávací seminář pro další univerzitní spolky, aby byly v tom, co dělají, v bezpečí jak pro sebe, tak také pro druhé. Workshop se zaměří na právní aspekty GPN v akademickém prostředí pod vedením Šárky Homfray, která pro NKC připravila stejnojmennou příručku. Pod vedením Bronislava Farkače jsme se zaměřili na téma udržitelného aktivismu a Adéla Bartušková z organizace proFEM vysvětlila, jak bezpečně hovořit s traumatizovanou osobou. Více informací o workshopu najdete zde.

Pokud vaše instituce hledá způsoby vzdělávání pro zaměstnané a studující osoby v oblasti prevence a řešení sexuálního obtěžování s cílem systémové změny, doporučujeme vzdělávací workshopy naší spřátelené organizace Konsent s názvem Respekt až na půdu akademickou.