Novinky

Kalendář akcí

Nadcházející akce: 22. a 25. 10. 2021 | ACT GEAM TOOL: nástroj pro genderový audit a monitoring (kapacita naplněna) Proběhlé akce: 6. 9. 2021 | 2. běh Gender Equality Academy (online, registrace otevřena do naplnění kapacity) 13. 4. 2021 | Využití participativních technik při přípravě plánů genderové rovnosti v instituci (online) 23. 3. 2021 | Problematika sexuálního obtěžování v instituci v kontextu plánů genderové rovnosti (online) 16. 2. 2021 | Gender v obsahu výzkumu a...

Naše činnost

„Vzdělávání – síťování – praxe“ Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny. Pro tento účel jsme též založili Komunitu pro změnu (dříve Pracovní skupina pro změnu), jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu....

Komunita pro změnu

Komunita pro změnu (pod dřívějším názvem Pracovní skupina pro změnu) vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertizu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci. Vítáme v našich řadách i...