Naše činnost

Domů Naše činnost


„Vzdělávání – síťování – praxe“

Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny. Pro tento účel jsme též založili Komunitu pro změnu (dříve Pracovní skupina pro změnu), jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu.

Více o činnosti NKC – gender a věda naleznete zde.


Oblasti naší činnosti

  • konzultace a poradenství
  • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice, pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management a administrativu apod.
  • přednášky a prezentace – představení tématu genderu v Horizontu 2020 a přístupu kulturní a institucionální změny a plánů genderové rovnosti – možnosti zapojení institucí, konkrétní pomoc
  • praktická doporučení a metodiky; podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
  • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí
  • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v intituci a v programu Horizont 2020

Neváhejte se na nás obrátit v případě zájmu o konzultaci, realizaci školení, či síťování.