Naše činnost

„Vzdělávání – síťování – praxe“

NKC – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.NKC – gender a věda podporuje a pomáhá vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny.

Pomoc a podpora je zaměřena na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti. NKC gender a věda organizuje workshopy, školení a konzultace. Pro tento účel též založilo Pracovní skupinu pro změnu, jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu.

Více o činnosti NKC – gender a věda naleznete zde.


Oblasti naší činnosti

  • konzultace a poradenství
  • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice, pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management a administrativu apod.
  • přednášky a prezentace – představení tématu genderu v Horizontu 2020 a přístupu kulturní a institucionální změny a plánů genderové rovnosti – možnosti zapojení institucí, konkrétní pomoc
  • praktická doporučení a metodiky; podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
  • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí
  • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v intituci a v programu Horizont 2020

Neváhejte se na nás obrátit v případě zájmu o konzultaci, realizaci školení, či síťování.