Je doprava bezpečná pro všechny bez rozdílu? Ne tak docela, upozorňuje nová případová studie NKC – gender a věda

Domů Je doprava bezpečná pro všechny bez rozdílu? Ne tak docela, upozorňuje nová případová studie NKC – gender a věda


Doprava ovlivňuje bez nadsázky životy každé*ho z nás. Nikoliv však stejně. Data ukazují, že ženy a muži využívají dopravní prostředky odlišným způsobem a za jiným účelem. A také jim například hrozí jiná zdravotní rizika v souvislosti s automobilovými nehodami. Nová případová studie NKC – gender a věda se snaží přiblížit, proč a jak zahrnout genderovou dimenzi do výzkumu a negativním dopadům tak předcházet.

Proč vůbec řešit genderovou dimenzi v dopravě? Stejně jako v jiných oblastech výzkumu je i ve výzkumu dopravy, dopravní bezpečnosti, plánování dopravních infrastruktur, městského plánování i průmyslového designu klíčové zahrnutí genderové dimenze proto, aby byly výsledky výzkumů užitečné a bezpečné pro všechny. V případě výzkumu zaměřeného na bezpečnost v dopravě to platí obzvlášť, protože jde doslova o lidské životy. 

Na jedné straně může mít zohlednění genderové dimenze (a zahrnutí analýzy pohlaví) podobu zohlednění ženských těl realistických proporcí v nárazových testech aut nebo designu bezpečnostních prvků tak, aby byly bezpečné pro různé typy těl. 

Na druhé straně se může týkat například šířky chodníků, které jsou navrženy tak, aby se na ně vešly dva kočárky nebo invalidní vozíky vedle sebe, šířky a oddělení cyklopruhů nebo doby, po kterou na přechodu svítí zelená.

Abychom předcházely*i negativním vlivům a dopadům, které jsou pro muže a ženy odlišné, je třeba v první řadě sbírat data, která budou rozdělena podle pohlaví a genderu – a případně také podle věku, zdravotních a jiných znevýhodnění  a dalších relevantních faktorů – a takto s nimi pracovat také během analýzy. 

Jedna velikost nestačí, ani pokud jde o bezpečnost v dopravě.

Více o genderové dimenzi v dopravě, konkrétních příkladech, ale i otázkách, které je dobré si v rámci výzkumů pro zohlednění genderové dimenze klást, najdete zde

Celou případovou studii najdete pod tímto odkazem.