Novinky

5. národní konference o genderu a vědě: medailony vystupujících

  Eva Zažímalová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie se specializací biochemie. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky (dříve ČSAV, nyní AV ČR) jako vědecká pracovnice. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR vedla v letech 2004–2016 Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, v letech 2003–2007 byla zástupkyní ředitele a v letech 2007–2012 ředitelkou tohoto ústavu. V roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin...

Kateřina Cidlinská: anotace

Poznání z dotazníkového šetření doplňují zjištění z kvalitativní studie, která proběhla na čtyřech vědeckých pracovištích z vysokoškolského a veřejného sektoru. Výzkumné rozhovory s akademiky a akademičkami, včetně vedoucích pracovníků a pracovnic, poskytly detailnější pohled na podmínky vědecké a pedagogické práce v ČR a seznámily s postoji vedení institucí k personálnímu řízení. Prezentace představí výstupy kvalitativní studie a poukáže na to, jak personální politiky institucí zmírňují nebo naopak podporují některé negativní dopady národních vědních politik. Kateřina Cidlinská vystudovala genderová studia na...

Marta Vohlídalová: anotace

Prezentace shrnuje hlavní zjištění z reprezentativního dotazníkového šetření provedeného na vzorku akademických a vědeckých pracovnic a pracovníků z VŠ, AV i dalších veřejných výzkumných institucí různých oborů. Zaměřuje se mj. na problematiku nejistoty práce, pracovního vytížení, pocitu stresu a nerovností mezi institucemi, obory a pracovními pozicemi. Marta Vohlídalová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v roce 2014 obhájila titul Ph.D. Od roku 2005 se podílí na činnosti oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR....

Angela Saini: anotace

Mnozí vědci od dob Charlese Darwina považují ženy za fyzicky i intelektuálně podřadné pohlaví. Tento diskurz v některých odvětvích biologie a psychologie přetrvává dodneška. Hlavním tématem zkoumání Angely Saini jsou předsudky vůči ženám ve vědě. Během své přednášky na 5. národní konferenci o genderu a vědě nastíní výsledky nových výzkumů mezipohlavních rozdílů, které mění naše dosavadní smýšlení o pohlaví. Angela Saini vystudovala technický obor na Oxfordské univerzitě. Druhý magisterský titul získala v oboru věda a bezpečnost na...

Marcela Linková v čele SPS ERAC

18. října 2017 byla Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda, zvolena do čela Stálé pracovní skupiny ERAC pro gender v oblasti výzkumu a inovací. ERAC poskytuje Radě, Komisi a členským státům poradenství v otázkách výzkumu a inovací, které souvisejí s rozvojem Evropského výzkumného prostoru. Stálá pracovní skupina navazuje na činnost Helsinské skupiny pro gender, výzkum a inovace. Místopředsedou SPS ERAC byl zvolen Benjamin Monnoye belgického Řediteství pro výzkum.

Strukturální změna – pozvánka na konferenci

Závěrečná konference projektu 7. rámcového programu TRIGGER se bude věnovat politikám a nástrojům, jejichž cílem je dosahování genderové rovnosti. Kdy:  28. – 29. listopad 2017 Kde: Brussels, Hotel Le Plaza Brussels located in Boulevard Adolphe Max 118-126 Podrobnosti k programu zde. Registrace na emailu: [email protected].

Cena Milady Paulové 2017: nominované

Cena Milady Paulové 2017 si klade za cíl ocenit a poukázat na práci badatelek v oblasti klinické medicíny. Oblast byla zvolena s přihlédnutím k 120. výročí, kdy lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové a následně jí před 115 lety udělila titul. V roce 2017 také uplyne 70 let od udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori. prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.,...

Linda Sokačová pro ČRo

Moderátorka naší Noci vědkyň a vědců hovořila na ČRo plus o tématu, které jsme letos diskutovali s novinářkou Sašou Uhlovou, Radkem Háblem z Úřadu vlády a Emilí Horáčkovou z Manushe. [kc_row use_container=“yes“ _id=“21828″ cols_gap=“{`kc-css`:{}}“ force=“__empty__“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit 0px inherit 0px`}}}}“ container_class=“no_side_padding“][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“476061″][audio_custom _id=“3096″ img=“11969″ title=“Linda Sokačová o debatě k sociální mobilitě žen Jako na houpačce | ČRo Plus“ date=“06/10/2017″ file=“http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/10/Linda-Sokacova-o-debate-NVV.mp3″][/kc_column][/kc_row]

Sociální mobilita žen: záznam z diskuze

Diskuze pořádaná v rámci evropské Noci vědkyň a vědců se věnovala mobilitě. Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Lidé se přemisťují nejen v prostoru, ale také po společenském žebříčku. Jak jsou na tom ženy? 6. října 2017 o tom diskutovali se Sašou Uhlovou (z A2larm.cz), Radkem Háblem (projekt Mapa exekucí; Otevřená společnost) a Emílií Horáčkovou (Manushe; romská ženská skupina Jileha v Mimoni). Moderace se ujala Linda Sokačová (Ministerstvo práce a sociálních...

Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhl seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí, který pořádalo NKC – gender a věda ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Cílem semináře bylo představit a diskutovat aspekty procesu kulturní a institucionální změny v evropském a českém kontextu, úspěšné strategie prosazování tématu ve výzkumných institucích a příklady dobré praxe z mezinárodního projektu TRIGGER i českých výzkumných a grantových institucí. Na semináři byla představena nová metodika NKC – gender a věda Genderová...