Posunout věci dál: Věda a výzkum 2021+

Domů Posunout věci dál: Věda a výzkum 2021+


Dnes, 13. 10. 2020, se uskutečnila online konference Věda a výzkum 2021+ o příležitostech a výzvách v oblasti profesního uplatnění žen ve vědě. Pořadatelem konference, konané pod záštitou premiéra ČR Andreje Babiše a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové, bylo právě Národní kontaktní centrum – gender a věda.  

Cílem konference bylo představení nejnovějších evropských a českých politik v oblasti genderové rovnosti ve VaVaI, možností, které tyto politiky institucím VaVaI přinášejí a seznámení s nástroji podpory, jež jim budou v této oblasti v nadcházejícím období k dispozici. Akce se zúčastnilo víc než osm desítek osob.

V řadě prezentací tak byli zástupci rezortů, grantových agentur a vědeckých pracovišť informováni o konkrétních opatřeních, která česká vláda prostřednictvím svých strategických dokumentů v oblasti profesního uplatnění vědkyň plánuje zavést. Jde např. o návratové granty, proplácení nákladů na školky nebo oceňování vědeckých pracovišť, které pro rodiče ve vědě něco dělají.

„Naším úkolem je teď zajistit, aby věci nezůstaly jenom na papíře. Pokud se Česká republika chce stát lídrem v inovacích, nemůže dál plýtvat potenciálem žen ve vědě a ignorovat překážky, které stojí v cestě rodičům. Potřebujeme, aby vědkyně na svých pracovištích pocítily skutečnou změnu,“ řekl v samém úvodu konference premiér Ing. Andrej Babiš. Celý jeho projev si můžete přečíst zde, část projevu je pak dostupná na webu Vlády ČR.

Potřebu této změny si uvědomují i představitelé Evropské komise, kteří v minulém měsíci představili nové požadavky pro účast v rámcovém programu Horizont Evropa. Jedním z nich je i povinnost žadatelů z řad veřejných univerzit a výzkumných organizací mít plán genderové rovnosti. Nejen o něm ve své prezentaci informovala vedoucí NKC – gender a věda, Marcela Linková, PhD, která zdůraznila, že si vědecké instituce nadále nevystačí s floskulemi a deklaracemi. „Evropská komise bude požadovat, aby byl plán genderové rovnosti veřejně dostupný, měl podporu nejvyššího vedení instituce, byly na něj alokovány lidské a finanční zdroje, byly stanoveny konkrétní cíle vedoucí ke změně a konečně, aby plán obsahoval aktivity zaměřené na budování kapacit a proškolení odpovědných osob,“ popsala nejnovější záměr komise Linková.

O tom, jak pomoci vědeckým pracovištím v zavádění plánů genderové rovnosti a dalších potřebných změn, hovořila Mgr. Timea Crofony, jež se v rámci NKC – gender a věda věnuje právě poskytování institucionální podpory. Jako jeden z podpůrných nástrojů představila Komunitu pro změnu, neformální seskupení více než 150 osob z různých vysokých škol a výzkumných organizací z celé České republiky, které jejím prostřednictvím aktivně sdílejí své zkušenosti se zaváděním politiky rovnosti.

Jsem připraven věci posunout dál,“ reagoval premiér Andrej Babiš. Ten také společně se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou seznámil posluchačky a posluchače s aktivitami vlády v oblasti genderové rovnosti. „Ke zlepšení podmínek pro uplatnění žen ve vědě by měla přispět připravovaná Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Obsahuje například opatření na podporu slaďování vědecké dráhy a rodičovství či na zvýšení kvality a transparentnosti vědeckých institucí. Důležité je také zaměřit se na podporu vědkyň ve věkové kategorii 50+,“ doplnila Válková. Premiér Andrej Babiš zmínil také Národní politiku výzkumu a vývoje nebo Operační programy OPJAK a OPZ+, které umožní realizaci cílů právě v této oblasti: „Hodně jsme už udělali, ale stále nás čeká spousta práce, a to v mnoha oblastech. Očekávám, že nás rezorty, grantové agentury a vědecká pracoviště včetně vysokých škol v tomto úsilí podpoří,“ dodal premiér Babiš.

Na konferenci též vystoupila Ing. Rut Bízková, která poznamenala, že termín „plán genderové rovnosti“ může působit zastrašujícím dojmem, jeho obsah je ale podle ní velmi důležitý. „Jsem vděčná NKC, že se problematikou vyrovnávání příležitostí ve výzkumu dlouhodobě zabývá. To umožnilo zpracovat metodiku, která bude k dispozici všem poskytovatelům podpory výzkumu. Nemusí tedy sami bádat nad tím co mají v této oblasti dělat a jak to mají provést,” zakončila konferenci Bízková.

Záznam konference si můžete přehrát zde:

https://youtu.be/HZOmmETFD_g