Novinky

Nová kniha: Gender and Neoliberalism in Czech Academia

Vyšla e-kniha editorek Marty Vohlídalové a Marcely Linkové, která se věnuje genderovým dopadům neoliberálně inspirovaných reforem v českém akademickém prostředí. Kniha míří primárně na zahraniční odborné publikum a věnuje se tématům, jako je například konstrukce excelence, proměny systému výzkumu a vývoje a vysokého školství v ČR, srovnání akademické dráhy před rokem 1989 a po roce 1989, akademická mobilita či důvody ukončování akademické kariéry v ČR. Kniha je k dostání na webu kosmas.cz PŘEDMLUVA KE STAŽENÍ

Chemici o rovnosti: nová publikace

Nová kniha rozhovorů se tentokrát věnuje mimo jiné kariérám vědců z VŠCHT a jejich postojům vůči rovnosti žen a mužů v akademické sféře. Kniha vznikla v rámci projektu TRIGGER, který je financován ze 7. rámcového programu. Jejími autorkami jsou Hana Víznerová a Blanka Nyklová. Publikace je ke stažení v PDF zde. Vítání publikace proběhne 6. 12. 2017 od 15 hodin ve Vzdělávacím centru NTK, Flemingovo nám. 1, Praha 6 (podrobnosti).