Výsledko pro "Unisafe"

Bylo nalezeno 29 výsledků

Po třech letech končí evropský projekt UniSAFE. Přinesl unikátní data o genderově podmíněném násilí v akademickém a výzkumném prostředí
V listopadu letošního roku se na univerzitě v belgickém Namuru konala závěrečná konference projektu UniSAFE. Ten se věnoval tématu genderově podmíněného násilí na vysokých školách a výzkumných institucích napříč Evropou a přinesl o této problematice řadů důležitých dat. Například o tom, že nejčastěji tomuto násilí čelí ženy, LGBTQIA+ osoby a také lidé z etnických menšin nebo zdravotně znevýhodnění. Od příštího roku pak na UniSAFE naváže projekt GENDERSafe, který se zaměří na budování komunity pro sdílení zkušeností a vývoj nových...
Bezpečné a respektující akademické prostředí – nový UniSAFE Toolkit a Bílá kniha Od politik k praxi
Dlouho očekávaný toolkit projektu UniSAFE je zde! Chcete řešit genderově podmíněné násilí ve vaší instituci, navrhujete politiku nebo se snažíte zlepšit stávající opatření? Soubor nástrojů projektu UniSAFE je určen na podporu vysokoškolských a výzkumných institucí při řešení problematiky genderově podmíněného násilí. Tento komplexní soubor nástrojů nabízí návod, jak navrhovat účinné politiky a zavádět konkrétní opatření. Nabízí také příklady dobré praxe, kterými se můžete při zavádění funkčního mechanismu na potírání genderově podmíněného násilí inspirovat. Toolkit je...
Výsledky unikátního evropského projektu UniSAFE k obtěžování a násilí na univerzitách: téměř 2 z 3 lidí s ním mají nějakou zkušenost
NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádalo 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Byla zaměřena na sexuální obtěžování a násilí na vysokých školách a koná se v rámci českého předsednictví v Radě EU. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Včera na konferenci zazněly také výsledky unikátního projektu UniSAFE, který mapoval rozšířenost násilí...
Zapojte se do UniSAFE
Evropský výzkumný projekt UniSAFE, jehož se za ČR účastní Sociologický ústav AV ČR, hledá pro účely výzkumu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí zájemce z řad českých univerzitních a výzkumných organizací. Zúčastněné instituce budou ze zapojení těžit tím, že  za nulových finančních nákladů získají detailní údaje o výskytu genderově podmíněného násilí na své instituci a vytvoří si účinné nástroje a opatření pro boj s GPN přizpůsobené vlastním procesům a strukturám. To jim pomůže i s...
NKC – gender a věda zahájilo nový projekt Horizontu Europa: GenderSAFE
V březnu svoji činnost zahájil nový evropských projekt GenderSAFE. NKC – gender a věda je součástí konsorcia osmi institucí, jejichž úkolem je v následujících třech letech podpořit úsilí o zavedení přístupu nulové tolerance k genderově-podmíněnému násilí v Evropském výzkumném prostoru, a přispět tak k budování bezpečného, inkluzivního a respektujícího prostředí v oblasti výzkumu a inovací a vysokého školství. Projekt navazuje na projekt UniSAFE a konkrétně bude mít za úkol vytvořit evropský kodex chování na základě...
GENDERACTIONplus: Ve znamení analýz a budování komunit
Politiky Evropského výzkumného prostoru se z pohledu vysoké školy a výzkumné organizace nebo konkrétní/ho výzkumnice*íka mohou zdát vzdálené. Je to ale přesně to místo, kde se vyjednává, co bude tvořit politický rámec pro evropský výzkum, včetně politik na podporu genderové rovnosti v EU. A také se tady hledá shoda napříč Evropou, jak tyto politiky na základě odborných podkladů nastavit. Projekt GENDERACTIONplus, který NKC – gender a věda koordinuje, vstupuje přesně do tohoto prostředí. Jeho cílem je analyzovat...
Co všechno jsme letos na poli řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí podnikly?
1 nové podstránky ke GPN Aktualizovaly jsme naše webové stránky, kde nyní můžete najít užitečné informace, které vám pomohou se orientovat v tématu, porozumět potřebné terminologii. Najdete zde také přehled užitečných dat, metodiky a nástroje pro vytváření účinných opatření. 3 bloky workshopu Ve spolupráci s Iniciativou Nahlas jsme uspořádaly celodenní sebevzdělávací workshop se studentskými spolky, které se řešení GPN věnují přímo na svých vysokých školách. V rámci tří blokových workshopů jsme se zabývali*y právními aspekty GPN...
Zapojte se do prevalenční studie a podpořte bezpečné prostředí na vysokých školách a v AV ČR
Do konce listopadu se můžete zapojit do naší prevalenční studie zaměřené na zmapování genderově podmíněného násilí na českých veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR. Možnost vyplnit dotazník mají i lidé, jejichž instituce se k šetření nepřipojila. Pokud nám chcete pomoci s prevalenční studií, i když se vaše instituce nezapojila do našeho unikátního výzkumu, můžete dotazník v českém jazyce vyplnit na tomto odkazu: https://rebrand.ly/0789dotaznikCZ, v anglickém jazyce je dostupný zde: https://rebrand.ly/0789dotaznikEN . Děkujeme za...
Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR
Spustili jsme šetření k genderově podmíněnému násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR, které je v českém prostředí svým rozsahem první svého druhu. Navazuje na evropskou studii provedenou v rámci projektu Horizontu 2020 UniSAFE. Ta ukázala, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se setkaly téměř dvě ze tří osob (62 %). Poslední data o genderově podmíněném násilí na českých veřejných vysokých školách a výzkumných pracovištích pocházejí z roku 2009. V současné době tak chybí aktuální...
Teoretický a koncepční rámec
Genderově podmíněné násilí v akademickém a výzkumném prostředí představuje systémový problém, proto je třeba k jeho řešení a prevenci přistupovat komplexně. K tomu pomáhá institucím teroetický a koncepční rámec zahrnující aktuální poznatky, doporučení a účinné postupy z této oblasti. Jak s problematikou genderově podmíněného násilí pracujeme a jaký přístup doporučujeme? Naše práce s problematikou navazuje na nejnovější poznatky o efektivním institucionálním přístupu k řešení genderově podmíněného násilí (GPN) a dalších nepřijatelných forem chování v akademickém...