Výsledko pro "Unisafe"

Bylo nalezeno 32 výsledků

Po třech letech končí evropský projekt UniSAFE. Přinesl unikátní data o genderově podmíněném násilí v akademickém a výzkumném prostředí
V listopadu letošního roku se na univerzitě v belgickém Namuru konala závěrečná konference projektu UniSAFE. Ten se věnoval tématu genderově podmíněného násilí na vysokých školách a výzkumných institucích napříč Evropou a přinesl o této problematice řadů důležitých dat. Například o tom, že nejčastěji tomuto násilí čelí ženy, LGBTQIA+ osoby a také lidé z etnických menšin nebo zdravotně znevýhodnění. Od příštího roku pak na UniSAFE naváže projekt GENDERSafe, který se zaměří na budování komunity pro sdílení zkušeností a vývoj nových...
Bezpečné a respektující akademické prostředí – nový UniSAFE Toolkit a Bílá kniha Od politik k praxi
Dlouho očekávaný toolkit projektu UniSAFE je zde! Chcete řešit genderově podmíněné násilí ve vaší instituci, navrhujete politiku nebo se snažíte zlepšit stávající opatření? Soubor nástrojů projektu UniSAFE je určen na podporu vysokoškolských a výzkumných institucí při řešení problematiky genderově podmíněného násilí. Tento komplexní soubor nástrojů nabízí návod, jak navrhovat účinné politiky a zavádět konkrétní opatření. Nabízí také příklady dobré praxe, kterými se můžete při zavádění funkčního mechanismu na potírání genderově podmíněného násilí inspirovat. Toolkit je...
Výsledky unikátního evropského projektu UniSAFE k obtěžování a násilí na univerzitách: téměř 2 z 3 lidí s ním mají nějakou zkušenost
NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádalo 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Byla zaměřena na sexuální obtěžování a násilí na vysokých školách a koná se v rámci českého předsednictví v Radě EU. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Včera na konferenci zazněly také výsledky unikátního projektu UniSAFE, který mapoval rozšířenost násilí...
Zapojte se do UniSAFE
Evropský výzkumný projekt UniSAFE, jehož se za ČR účastní Sociologický ústav AV ČR, hledá pro účely výzkumu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí zájemce z řad českých univerzitních a výzkumných organizací. Zúčastněné instituce budou ze zapojení těžit tím, že  za nulových finančních nákladů získají detailní údaje o výskytu genderově podmíněného násilí na své instituci a vytvoří si účinné nástroje a opatření pro boj s GPN přizpůsobené vlastním procesům a strukturám. To jim pomůže i s...
Zapište si do diářů 10. září!
Pořádáme již 8. národní konferenci o genderu a vědě: „Sociální bezpečí: Od opatření k akci” Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí. „Chceme, aby konference posunula řešení genderově podmíněného násilí v Česku kupředu. Je potřeba se pohnout od opatření, která zůstávají pouze na papíře, k tomu, že instituce začnou přijímat komplexní opatření a činit konkrétní kroky. Férové, důstojné...
Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P
Kdy: 25. června, 9:30 – 15:00     Kde: Zoom Proběhlo úvodní školení projektu GenderSAFE, které se věnovalo řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky. Účastnictvo získalo přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámilo se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v...
8. národní konference
Sociální bezpečí: od opatření k akci Termín konání akce: 10. 9. 2024Místo konání akce: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 + online Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí. Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České konference rektorů a Akademie věd České republiky. Cílem konference je posunout diskusi všech zainteresovaných aktérů směrem ke...
NKC – gender a věda zahájilo nový projekt Horizontu Europa: GenderSAFE
V březnu svoji činnost zahájil nový evropských projekt GenderSAFE. NKC – gender a věda je součástí konsorcia osmi institucí, jejichž úkolem je v následujících třech letech podpořit úsilí o zavedení přístupu nulové tolerance k genderově-podmíněnému násilí v Evropském výzkumném prostoru, a přispět tak k budování bezpečného, inkluzivního a respektujícího prostředí v oblasti výzkumu a inovací a vysokého školství. Projekt navazuje na projekt UniSAFE a konkrétně bude mít za úkol vytvořit evropský kodex chování na základě...
GENDERACTIONplus: Ve znamení analýz a budování komunit
Politiky Evropského výzkumného prostoru se z pohledu vysoké školy a výzkumné organizace nebo konkrétní/ho výzkumnice*íka mohou zdát vzdálené. Je to ale přesně to místo, kde se vyjednává, co bude tvořit politický rámec pro evropský výzkum, včetně politik na podporu genderové rovnosti v EU. A také se tady hledá shoda napříč Evropou, jak tyto politiky na základě odborných podkladů nastavit. Projekt GENDERACTIONplus, který NKC – gender a věda koordinuje, vstupuje přesně do tohoto prostředí. Jeho cílem je analyzovat...
Co všechno jsme letos na poli řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí podnikly?
1 nové podstránky ke GPN Aktualizovaly jsme naše webové stránky, kde nyní můžete najít užitečné informace, které vám pomohou se orientovat v tématu, porozumět potřebné terminologii. Najdete zde také přehled užitečných dat, metodiky a nástroje pro vytváření účinných opatření. 3 bloky workshopu Ve spolupráci s Iniciativou Nahlas jsme uspořádaly celodenní sebevzdělávací workshop se studentskými spolky, které se řešení GPN věnují přímo na svých vysokých školách. V rámci tří blokových workshopů jsme se zabývali*y právními aspekty GPN...