Nástroje a metodiky pro instituce

Na základě zkušeností ze zahraničí a České republiky vytváříme konkrétní nástroje a materiály pro vysoké školy a výzkumná pracoviště k řešení genderově podmíněného násilí. Podívejte se, které z nich můžete využít přímo u Vás v instituci.

Příručky 

Příručka Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách

Příručka nabízí vysvětlení právního rámce problematiky ve vysokoškolském prostředí. Vedle základní právní analýzy zároveň osvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy právních norem, obsahuje přehled využitelných právních nástrojů a upozorňuje na nedostatky v právní úpravě. Příručku najdete volně ke stažení zde.

Příručka Jak komunikovat o bezpečí a respektu v akademickém prostředí?

V této příručce naleznete tipy, jak o této problematice komunikovat tak, aby nedocházelo k retraumatizaci a sekundární viktimizaci obětí a přeživších. Příručku najdete volně ke stažení zde.

UniSAFE White paper: Harnessing institutional accountability: Ending gender-based violence in higher education and research (anglicky)

Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí toho nejnutnějšího, co potřebujete do začátku vědět v případě, že chcete porozumět problematice GPN a začít vytvářet bezpečné a respektující prostředí ve Vaší instituci. Bílá kniha přináší unikátní data o výskytu genderově podmíněného násilí v Evropě a faktorech, které k jeho výskytu přispívají. Bílou knihu najdete volně ke stažení zde.

UniSAFE White paper: From policy to practice: The evidence base for ending gender-based violence in higher education and research (anglicky)připravujeme

Tato bílá kniha představuje praktické a užitečné postupy pro tvůrce veřejných politik a vedení vysokých škol a výzkumných institucí.

Příručka UniSAFE Setting up a comprehensive policy framework addressing gender-based violence in academia: a step-by-step guide (anglicky)

Tato příručka je užitečná zejména pro instituce v počáteční fázi vytváření a provádění politik pro řešení GPN. Může sloužit jako výchozí bod s jasnými a snadno srozumitelnými pokyny a praktickými tipy, které Vám pomohou plán navrhnout, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat. Příručka je volně ke stažení zde.

Příručka UniSAFE Step-by-step guide to awareness-raising campaigns (anglicky)

Osvětové kampaně jsou základním prvkem prevence genderově podmíněného násilí na vysokých školách a ve výzkumu institucích. Tato příručka je praktickým nástrojem pro zástupce a zástupkyně vysokých škol a výzkumných institucích, kteří a které se chtějí dozvědět více o vytváření osvětových kampaní a inspirovat se úspěšnými postupy. Příručku najdete volně ke stažení zde.

Glosář − připravujeme

Momentálně pro vás připravujeme definiční glosář důležitých pojmů týkajících se tématu genderově podmíněného násilí.

Nástroje

Toolkit (anglicky)

V rámci projektu UniSAFE pro vás vznikl webový portál s komplexním balíčkem nástrojů, které můžete využít pro řešení genderově podmíněného násilí na vaší instituci. Najdete zde informační materiály s doporučeními včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí. Překlad do češtiny pro vás připravujeme.

Koncepční rámec pro vyhodnocení politiky řešení GPN − připravujeme

Koncepční rámec pro vyhodnocení politiky řešení genderově podmíněného násilí v instituci bude mít formu tabulky, v rámci níž můžete pravidelně vyhodnocovat, v jakém stadiu se vaše instituce nachází. Tabulka je rozdělena do několika stadií, od bodu nula až po ideální stav. Popis ideálního stavu vám poslouží jako cíl, ke kterému můžete směřovat.

Online kurzy, webináře a prezentace

NKC − gender a věda (česky)

Připravili jsme pro vás e-learningové kurzy se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Tyto kurzy jsou veřejně dostupné a je možné je využít pro vzdělávání osob na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Naleznete zde také výukový modul zaměřený na tematickou oblast plánu genderové rovnosti týkající se potírání sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí v instituci. Více informací naleznete v Kurzu II. zde.

UniSAFE (anglicky)

V rámci projektu UniSAFE vznikla série tří webinářů na téma institucionálních politik pro řešení genderově podmíněného násilí (Institutional Policies to Address Gender-Based-Violence in Academia – The 7P Framework). Díky webináři získáte obecné porozumění konceptům souvisejícím s genderově podmíněným násilím a jejich dopadům v akademickém prostředí. Součástí webinářů jsou informace o míře výskytu genderově podmíněného násilí, jeho specifikách a koncepčním modelu 7P pro jeho řešení. Webináře v neposlední řadě obsahují inspirativní postupy pro vytváření a zavádění institucionálních politik pro potírání genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Více informací naleznete zde.

GE Academy (anglicky)

Projekt Horizontu 2020 Gender Equality Academy vytvořil sérii vzdělávacích aktivit (webináře, školení) zaměřených na genderovou rovnost ve výzkumu a vysokém školství, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách projektu. Jednou z oblastí, kterým se vzdělávací moduly věnují, je také problematika GPN:

  • Addressing gender-based violence and sexual harassment in academia and research organisations. Více informací a podkladové materiály zde.
  • Acting against sexual harassment in academic and research organisations. Záznam ze školení naleznete na tomto odkazu a prezentaci zde.
  • Link sexual harassment as a measure towards structural institutional change. Záznam ze školení zde.

Analýzy a odborné publikace