Novinky

Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu

Další otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu se věnovalo kulturní a institucionální změně pro genderovou rovnost. Tentokrát jsme přivítaly výzkumníka ze Sciences Po a konzultanta organizace Yellow Window Maxima Foresta. KDY: 4. 10. 2018 | 17.00 KDE: Sociologický ústav AV ČR | Jilská 1, Praha 1 | místnost číslo 207 Maxime Forest se zaměřil na strategie prosazování genderové rovnosti v různých oblastech akademické sféry (personální politika, rozhodovací procesy, strategické plánování, obsah výzkumu a výuky) a...

Jak na interní výzkumné šetření v instituci?

Rozhodnutí padlo – vedení Vaší instituce se chce začít věnovat tématu genderové rovnosti.  Jak ale začít? První krok, který musí následovat, je vlastní instituci do hloubky poznat. To se dá zrealizovat prostřednictvím různých výzkumných metod, které umožní si vytvořit plastický obraz dané instituce a její kultury. Jak takový interní výzkum koncipovat? Na co si dát pozor? Co vše obnáší? Jaké jsou finanční a personální nároky? Jaká pozitiva může analýza genderové rovnosti přinést? Odpovědi na tyto...

Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhl seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí, který pořádalo NKC – gender a věda ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Cílem semináře bylo představit a diskutovat aspekty procesu kulturní a institucionální změny v evropském a českém kontextu, úspěšné strategie prosazování tématu ve výzkumných institucích a příklady dobré praxe z mezinárodního projektu TRIGGER i českých výzkumných a grantových institucí. Na semináři byla představena nová metodika NKC – gender a věda Genderová...