Plány genderové rovnosti jsou pro vědu a výzkum příležitostí

Domů Plány genderové rovnosti jsou pro vědu a výzkum příležitostí


14. června se v sídle Akademie věd ČR uskutečnila již sedmá konference o genderu a vědě, kterou organizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda. Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, která celou akci také zahájila. Letošní ročník nesl název Plány genderové rovnosti: cesta ke změně. Tyto plány jsou od roku 2022 podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Požadovat je začínají už i poskytovatelé podpory v ČR. Plány by měly do vědy přinést větší otevřenost a rovnost podmínek pro všechny talentované osoby. Přispět mají také k vytvoření bezpečnějšího prostředí a zkvalitnění výsledků samotného výzkumu.

„Řada vysokoškolských a vědecko-výzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. NKC jim v přípravách poskytuje podporu a také nabízí specializovaná školení k tomuto tématu. Vytvořením plánu genderové rovnosti dává příslušná instituce najevo, že se hlásí k zásadám otevřené a excelentní vědy, a také ukazuje svou vůli zajistit bezpečné a férové prostředí pro všechny osoby, které zaměstnává,“ doplnila Gabriela Langhammerová z NKC.

Na konferenci se diskutovalo především o výzvách, které s sebou naplňování plánů genderové rovnosti přináší a také o zkušenostech s překonáváním těchto výzev. Součástí programu byla proto panelová diskuze s lidmi, kteří se této oblasti věnují, například v CEITECu Masarykovy univerzity, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Univerzitě Hradec Králové a Fyzikálním ústavu AV ČR.

Požadavky na plán genderové rovnosti vychází z priorit stanovených Evropskou komisí ke koncepci Evropského výzkumného prostoru. Jedná se o na míru šité plány, které si každá vysokoškolská či vědecko-výzkumná instituce sestavuje podle aktuálních potřeb svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Zahrnovat by měl následující oblasti: slaďování osobního a rodinného života, genderovou vyrovnanost ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, rovnost při náboru a kariérním postupu, zahrnutí genderové dimenze do obsahu výzkumu a opatření zaměřená na sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí. Jedná se tedy o nástroj pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci. Plány genderové rovnosti se však neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více o konferenci zde.

Více o plánech genderové rovnosti zde.

Policy brief k tématu plánů genderové rovnosti naleznete zde

Záznam z konference naleznete zde:

  1. část https://youtu.be/20SmKV78VNc
  2. část https://youtu.be/kgqq5gEDQr4