Novinky

Nevýzkumné úkoly brzdí kariérní růst akademiček

Podle výzkumu, který oslovil 2 495 akademiků a 2 374 akademiček z oblastí přírodních a technických věd ze 43 institucí Velké Británie, udávají ženy, že tráví víc času výukou a prací pro širokou veřejnost a méně výzkumem, než jejich kolegové. Genderový rozdíl byl sice malý, ale statisticky významný, a to i při kontrole faktorů, jako je věk, seniorita a typ pracovní smlouvy. „Výsledky rezonují s předchozími výzkumy, které zjistily, že výuka a nevýzkumné administrativní aktivity...

Jak zvýšit citovanost vědeckých prací?

Výsledky analýzy uskutečněné na vědeckých článcích v oblasti politických věd naznačují, že tak zvaný „zelený otevřený přístup“ (green open access, Green OA), zvyšuje celkovou citovanost prací oproti publikacím, které se vyskytují jen v placených databázích a časopisech. Analýza dále naznačuje, že citovanost zdarma dostupných prací vědců a vědkyň dosahuje obdobné míry, to znamená, že tu dochází zásadnímu snížení rozdílu v citovanosti prací žen a mužů, který je běžný u placených odborných prací. A co je...

Gender a sebecitování

Kolektiv autorů a autorek ze Stanfordovy univerzity a univerzit New York a Washington vydal studii, která se zabývá tématem sebe-citací z genderové perspektivy. Výzkumný vzorek představovaly články v databázi JSTOR od roku 1950 do současnosti. Ze všech sebecitací, u nichž bylo možné dohledat gender autorů/autorek, patřilo 84,8 % mužům (678 768) a 15,2 % ženám (121 923). Průměrný muž sám sebe cituje o 56 % častěji, než průměrná žena. V 50. letech citovali muži své...

Co by sociologie měla dát světu?

V pondělí 19. června navštívila Českou republiku prezidentka Mezinárodní sociologické asociace (ISA) profesorka Margaret Abraham. V zasedací místnosti pražského Karolina pronesla přednášku Contouring a Contextual Global Sociology (Načrtnutí obrysů kontextuální globální sociologie), v níž se zaměřila na možný přínos sociologie k řešení současných globálních společenských problémů. „Kontextuální“ v názvu přednášky odkazuje k tomu, že globální procesy nabývají různých místních podob, pro jejichž pochopení je nutná znalost jak místního kontextu, tak i globálních souvislostí. Coby prezidentka...

Mentoring na Veletrhu vědy

Chcete pomoct nastartovat kariéru, ujasnit si její směřování a uspět v pracovním životě? Poradíme vám, jak na to! Mentoringový program propojuje začínající vědce či vědkyně (tzv. mentee) se zkušenějšími kolegy. Mentoři a mentorky představují svou akademickou dráhu, poskytují rady a zapojují mentees do svých profesních sítí. Kdy: 9. 6. 2017 | 12:45 – 13:15 Kde: PVA EXPO PRAHA – Sál 1, Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany Kromě spolupráce se zkušenými vědci či...

Eument-net: Call for Papers and Workshop invitation

Eument-net invites you to a networking workshop for coordinators of European mentoring programs supporting gender equality in research and academia which will take place on 23rd November in Prague. When: 23. – 24. 11. 2017 Where: Academic Conference Centre, Husova 4a, 110 00 Prague 1, Czech Republic Mentoring programs: A tool to develop gender equality, diversity, internationalism and interdisciplinarity in research and academia It will follow up on the 2008 eument-net conference The Future of...

Improvizace: nastartujte své (akademické) sebevědomí!

Do nabídky kurzů přidáváme letošní novinku: Improvizační workshop pro začínající vědkyně. Jedná se o celodenní workshop, jehož náplň vychází ze zkušeností (nejen) účastnic programu, s nimiž jsme diskutovaly o nepříjemných situacích často na hranici sexuálního obtěžování (nevhodné komentáře, vtipy, snižování vědeckých/osobních kvalit apod.), do nichž je možné se dostat nejen v pracovním prostředí, ale také běžně ve společnosti či na společenských akcích či vědeckých konferencích. Na workshopu budeme se zkušenou lektorkou a lektorem ze ŠKOLY...

Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci

Plánujete projekt na podporu genderové rovnosti ve vaší instituci, například v rámci OP VVV, nebo Horizontu 2020? Chcete se věnovat systematické podpoře a rozvíjet aktivity pro zlepšení kariérního rozvoje žen a mužů, nebo začít řešit otázku genderové dimenze v obsahu výzkumné činnosti? Na workshopu budeme diskutovat o tom, jaká je dobrá praxe a vaše zkušenosti, jaké jsou úspěšné strategie pro zahájení aktivit, jak prosazovat a komunikovat téma genderové rovnosti a čemu se hned od počátku vyhnout. Kdy: 2. 5....

Tipy na zajímavé články

Vybraly jsme pro vás několik zajímavých článků, které se v poslední době objevily v médiích a na sociálních sítích. Určitě si vyberete! The postdoc experience: hopes and fears. Six early career researchers reflect on their experiences Tenure and Diversity in Academia – An Interview with Patricia Matthew, an author of Written/Unwritten: Diversity and the Hidden Truths of Tenure How Humanities Can Help Fix the World – by Prof. John McCumber 25 deeply painful PhD students...

Jarní kurzy jsou tu

Nedílnou součástí programu jsou kurzy profesního a osobního rozvoje, které účastnicím a účastníkům každoročně nabízíme. Na jejich přípravě spolupracujeme s lektorkami z Evropské kontaktní skupiny a dalšími lektorkami specializujícími se na specifická akademická témata. V nabídce jsou nyní tyto kurzy: AKADEMICKÉ PSANÍ 13. 4. 2017 | 10:00 – 16:00 TIME MANAGEMENT 3. 5. 2017 | 11:00 – 16:30 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 23. 5. 2017 | 11:00 – 16:30 IDENTIFIKACE SILNÝCH STRÁNEK 13. 6. 2017 | 11:00...