Novinky

5. národní konference o genderu a vědě: REGISTRACE

Na 5. národní konferenci o genderu a vědě, která se bude konat 30. října 2018 v prostorách Akademie věd ČR, budou prezentovány výsledky výzkumu, který provedlo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v letech 2017-18. Výzkum mapuje pracovní podmínky a stav personální politiky na českých vědeckých institucích. Na konferenci rovněž vystoupí britská novinářka a populizátorka vědy Angela Saini. Konference se bude konat od 9:30 do 14:00 hod. Program konference.  ...

Registrace proběhla úspěšně

Děkujeme za Váš zájem.  Potvrzení o registraci Vám pošleme také na Vámi zadaný email. Budeme se těšit na viděnou! Tým NKC – gender a věda

CENA MILADY PAULOVÉ 2011: NOMINOVANÉ

V roce 2011 byla Cena Milady Paulové udělena v  oboru chemických věd s odkazem na iniciativu Organizace spojených národů, jež tento rok vyhlásila rokem chemie s cílem podtrhnout důležitost tohoto oboru pro společnost a ochranu životního prostředí. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2011 splnily (v abecedním pořadí): prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Oblast výzkumu: nanotechnologie, nanomateriály „Od jakživa, co se...

CENA MILADY PAULOVÉ 2010: NOMINOVANÉ

V roce 2010 byla Cena Milady Paulové udělena v  oblasti ekonomie se snahou podtrhnout důležitost tohoto oboru a paradigmatických změn, ke kterým v této kvůli ekonomické krizi dochází. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2010 splnily (v abecedním pořadí): prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzita Praha Oblast výzkumu: rozvojová ekonomie „Když má člověk možnost si vybrat a vybere si to, co ho baví, tak už to je samo...

Cena Milady Paulové 2009: nominované

V roce 2009 byla Cena Milady Paulové udělena vůbec poprvé, a to v v oboru ekologie a trvale udržitelného rozvoje, který má vysoký politický i společenský význam. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2009 splnily (v abecedním pořadí): Ing. Květuše Jirátová, CSc. Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR Oblast výzkumu: výzkum v oblasti heterogenní katalýzy „Neustále spolupracuji s průmyslem.“   prof. RNDr. Hana Librová, CSc. Pracoviště: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně Oblast výzkumu: enviromentální...