Novinky

Případová studie: Diagnostický proces

O rozdílech v lékařském zacházení s ženami a muži víme dlouho. Již v roce 2001 studie Diane Hoffmann a Anity Tarzian odhalila, že ženské zdravotní problémy jsou lékař(kam)i vnímány mnohem méně vážně než ty mužské. V důsledku jsou ženám na bolest mnohem častěji předepisována sedativa (celkově tlumící přípravky), zatímco mužům analgetika (bolest tlumící přípravky). Tento závěr potvrzuje i studie Karen L. Calderon, která navíc zjistila, že ženám jsou silné léky předepisovány po nižších dávkách než mužům. Důvodem...

Případová studie: (Ne)zastoupení žen v klinickém výzkumu

 Je v medicínském výzkumu opravdu zahrnuto méně žen a je jejich případná absence problém? Tuto otázku si v roce 2018 položil i nizozemský výzkumný tým ve složení pěti mužů[1] a dospěl k závěru, že genderové rozdíly v klinickém testování žádným problémem nejsou. Pokud se ale podíváme na studii blíž, zjistíme, že potřebná data byla dostupná pouze ve 28 % klinických testů, a tudíž nemůžeme vědět, nakolik byl vzorek skutečně reprezentativní.[2] Z oněch 28 % klinických testů navíc ve čtvrtině počet participantek...

Workshop KPZ: genderová dimenze

16. 2. 2020, 9:30- 12:00, workshop Komunity pro změnu (online) Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje: Jak integrovat perspektivu pohlaví a genderu do výzkumné praxe s ohledem na aktuální požadavky Horizontu Evropa: pro projektová oddělení výzkumných organizací i výzkumné pracující Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu, vývoje a inovací rozumíme zohlednění poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (sociokulturní faktory) ve výzkumné praxi. Takové zvažování a jeho integrace napomáhá excelenci a validitě výzkumných výsledků,  tvorbě...

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2021

Jako každý rok i letos 11. února oslavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (MDŽD). Cílem letošního ročníku je pod  hashtagem #ZenyVeVede/#WomenInScience připomenout a upozornit na úspěchy vědkyň v loňském roce. Od 3. února do samotného MDŽD ve vědě tak budeme na našich sociálních sítích každý sdílet příběhy žen a dívek, které loni přispěly k rozvoji české i světové vědy. „Takový koncentrovaný pohled ukáže, že ženy ve vědě nehrají žádné druhé housle. V roce...

Novinky z Evropy: Gender-SMART a GENDERACTION

Novinky o dění a aktivitách NKC v oblasti rovnosti a vědy na národní úrovni vám sice přinášíme pravidelně, naše práce na evropských projektech, zejména kvůli vypuklé pandemii, ale zůstává mnohem více v pozadí. Rozhodly jsme se proto toto „upozadění“ napravit a přinést vám zprávy o dvou ze čtyř evropských projektů, do kterého jsou členky NKC zapojeny.   Projekt Gender-SMART se právě nachází v polovině svého trvání, což znamená, že NKC už dva roky sleduje, jak...

Případová studie: Hlasová UI

Softwary pro rozpoznávání řeči jsou alternativou k psaní na klávesnici. Jednoduše řečeno, zatímco vy mluvíte s počítačem, vaše slova se objevují na obrazovce. Ačkoliv vývoj voice-recognition technologií začal již v 50. letech 20. století,[1] k rozšíření tzv. hlasového obchodu došlo až v posledních letech, přičemž prognózy odhadují, že do roku 2023 se stane byznysem v hodnotě 80 miliard dolarů.[2] O potenciálu hlasového obchodu svědčí např. skutečnost, že za čtyři roky existence Google Assistant[3] vzrostlo vyhledávání pomocí hlasových dotazů o...

Případová studie: Doprava a urbanismus

Architekt Anders Rubing řekl: „Veškerá finanční a materiální tvorba je politicky motivovaná, a proto je politické i město.“[1] Abychom pochopili, co Rubing myslel političností města, musíme se podívat na to, kdo a jakým způsobem rozvíjí silniční sítě, parky i budovy. Podle Světové banky totiž pouze 10 % nejdůležitějších pozic v předních světových architektonických studiích zaujímají ženy.[2] V důsledku je většina měst postavena pro „neutrálního“ muže, přičemž potřeby, zájmy a zvyky žen a dívek ve městech jsou urbanisty vynechávány....

Případová studie: Lékařské ozáření

V průmyslu a medicíně se radioaktivita začala využívat před více než 100 lety. První učiněné regulace se týkaly vojáků a vědců (prakticky všichni byli mužského pohlaví), kteří pracovali na konstrukci jaderných zbraní. Prvními standardy tak byly limity pro vystavení těchto mužů „přípustnému“ ozáření, jež byly vypočteny na základě tzv. „referenčního muže.“ Ten byl Mezinárodní komisí pro radiologickou ochranu z roku 1974 definován jako „bílý muž ve věku 20–30 let, jenž váží 70 kg, měří 170 cm...

Případová studie: Osobní ochranné pracovní prostředky

Poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům a zaměstnankyním – od brýlí, rukavic po neprůstřelné vesty – je v Evropské unii zákonnou povinností. Většina OOPO je však založena na průměrných mužských proporcích. Vedoucí si často myslí, že tento nedostatek v případě zaměstnankyň doženou tím, že koupí menší velikosti, ale neuvědomují si, že rozdílné rozměry hrudníků, boků i stehen ovlivňují způsob, jakým se OOP nosí. Zpráva Britského odborového svazu z roku 2017 uvádí, že problém s nevhodným...

Nová příručka NKC: Jak na změnu v instituci

Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, Horizont Evropa, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Pokud ano, všude narazíte na požadavek, aby se vaše instituce začala systematicky věnovat podpoře genderové rovnosti. Praktické rady a příklady dobré praxe ze zahraničních i českých institucí, které si tímto procesem již prošly, najdete v naší nové příručce Jak na změnu: Genderová rovnost v instituci. Publikace je dostupná online a krok za krokem popisuje,...