Novinky

Oslavili jsme 20 let práce na férovější vědě pro všechny

Na začátku prosince jsme oslavili online kampaní 20 let od založení NKC. Epidemická situace bohužel nedovolila jinou formu připomenutí našeho kulatého výročí. V rámci kampaně jsme si připomněli, co se nám za tu dobu podařilo, co jsou naše aktuální aktivity i to, kdo jsou naši podporovatelé a podporovatelky, bez nichž bychom se nemohli naší práci věnovat a nebyla by ani možná změna českého vědeckého prostředí. Veškeré podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni. U...

NKC pracuje na férovější vědě pro všechny už 20 let

Národní kontaktní centrum – gender a věda, oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR si připomíná 20 let od svého založení. NKC poskytuje podporu vědeckým a výzkumným institucím, je součástí mezinárodní sítě organizací, které usilují o rovnost ve vědě a podílí se na nastavování politik pro oblast vědy a výzkumu v ČR i EU. Zároveň rozvíjí vlastní výzkumnou činnost. Při příležitosti svého výročí, hodnotí NKC, k jakému posunu došlo v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a také v zastoupení...

Nová publikace Gender, Power and Higher Education in a Globalised World

Mezinárodní síť Women in Higher Education Management (WHEM) vydala v nakladatelství Palgrave novou publikaci Gender, Power and Higher Education in a Globalised World. Knihu editovaly profesorky Kate White a Pat O’Connor, které síť WHEM společně vedou. Představení knihy  proběhlo na webináři 24. 11., na kterém síť WHEM také prezentovala svou činnost. Kromě úvodního představení celé knihy dostaly prostor i čtyři kapitoly. Jednu z nich, Making the Right Choice: Discourses of Individualised Responsibility in Higher Education, připravila vedoucí NKC Marcela...

Proč jedna velikost nesedí všem aneb genderová dimenze ve vědě

V rámci akce Týden Akademie věd proběhla 4. listopadu online přednáška vedoucí NKC, Marcely Linkové. Tématem bylo, proč hraje hledisko genderu a pohlaví svou nezanedbatelnou roli i ve výzkumu, vývoji a technologiích. Účastnice a účastníci se seznámili také s tím, jak může zahrnutí tohoto hlediska do výzkumu pomoci zlepšit výsledky a dopady vědeckého zkoumání nebo technologického vývoje. Ačkoliv došlo od dob Marie Curie Skłodowské ve vnímání žen ve vědě a jejich přístupu ke studiu ke značnému posunu, stále přetrvává...

Už více než 400 lidí spolupracuje v Komunitě pro změnu

NKC se v rámci Komunity pro změnu věnuje pomoci a podpoře vědeckovýzkumných a vysokoškolských institucí. Ke konci letošního roku se intenzivně zabývá zejména přípravou a zaváděním plánů genderové rovnosti v rámci programu Horizont Evropa. Od začátku roku 2022 je totiž plán genderové rovnosti podmínkou k tomu, aby se žadatelské instituce – tedy veřejné instituce, výzkumné organizace a vysokoškolské instituce – mohly ucházet o výzvy v rámci programu Horizont Evropa. Expertky Gabriela Langhammerová a Markéta Brabcová z NKC poskytují institucím...

Pandemie ukázala rizika digitalizace, zaměřme se na znevýhodněné

  V rámci Týdne inovací uspořádalo NKC diskuzi, na velice aktuální téma digitalizace práce a genderových nerovností v době (post)covidové. Diskutovat přišly právnička a odborářka Šárka Homfray, socioložka Vanda Maufras Černohorská a socioložka a gestorka projektu MPSV 22 % K ROVNOSTI Lenka Simerská. Pandemie covid-19 se v uplynulých dvou letech promítla prakticky do všech sfér života. Jednou z nich je i pracovní trh, v rámci kterého se začala více akcentovat otázka digitalizace práce a tzv. teleworkingu, tedy práce na dálku. Jakkoliv tato nová řešení poskytují širokou...

Úspěšný projekt GENDERACTION po čtyřech letech skončil

V září 2021 skončil čtyřletý projekt GENDERACTION, který NKC koordinovalo. V rámci projektu jsme usilovali mimo jiné o to, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů začleněno do výzkumných a inovačních politik v Evropské unii, sdíleli jsme naše zkušenosti v oblasti politik rovnosti žen a mužů v EU a organizovali jsme tréninky a školení. Podíleli jsme se na síťování a budování kapacit pro podporu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích, nejen v celé EU, ale i...

Nová pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace

V září byla ustavena Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Jejím cílem je vytvořit metodická doporučení pro poskytovatele podpory na vědu, výzkum a inovace a vedení výzkumných organizací. Pracovní skupina bude také vytvářet podněty pro Radu k přijímání opatření, jež by vedla k odstraňování bariér pro osoby pracující ve výzkumu. Pracovní skupinu vede členka Rady Rut Bízková. Mezi aktuálními tématy, kterým se skupina věnuje, je například financování služeb péče v rámci účelové...

Noc vědců a vědkyň – online s Lucií Vidovićovou!

Online přednáška a diskuze na téma: Čas životního běhu mužů a žen v zrcadle stárnutí   Jako již tradičně, i tento rok se NKC připojí k renomované popularizačně vědecké akci Noc vědců a vědkyň, která proběhne 24. 9. 2021. Jejím letošním tématem je ČAS, v rámci kterého budeme reflektovat zejména genderovou dimenzi. Naše pozvání k online přednášce a diskuzi přijala Mgr. Lucie Vidovićová, PhD.                KDY:      24. 9. 2021 v 18:00             ...

Rozhovor s Danuší Nerudovou

Hostkou našeho 4. Brunche pro začínající vědkyně, kterého se zúčastnilo přes 50 výzkumnic z celé České republiky, byla Danuše Nerudová, neuvěřitelně inspirativní žena ověnčená několika průlomovými českými prvenstvími. Nejprve se stala nejmladší prorektorkou a v roce 2018, v pouhých 38 letech, i první ženou na postu rektorky ve více než stoleté historii Mendelovy univerzity v Brně. A možná k nim zanedlouho přidá i titul první ženy v nejvyšším úřadu České republiky. Ve své přednášce však...