Novinky

Jak na interní výzkumné šetření v instituci?

Rozhodnutí padlo – vedení Vaší instituce se chce začít věnovat tématu genderové rovnosti.  Jak ale začít? První krok, který musí následovat, je vlastní instituci do hloubky poznat. To se dá zrealizovat prostřednictvím různých výzkumných metod, které umožní si vytvořit plastický obraz dané instituce a její kultury. Jak takový interní výzkum koncipovat? Na co si dát pozor? Co vše obnáší? Jaké jsou finanční a personální nároky? Jaká pozitiva může analýza genderové rovnosti přinést? Odpovědi na tyto...

Kauza výše odměn v akademické sféře

Lidové noviny ve vydání ze čtvrtka 22. března 2018 tematizují vysoké odměny prorektorky ČVUT profesorky Aleny Kohoutkové (ke stažení 1. část a 2. část). Na tento článek pak reagoval 26. března 2018 rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček prohlášením, že jde mimo jiné o genderově orientovaný útok a situaci se bude po svém návratu se zahraničí věnovat podrobně (viz zde). NKC – gender a věda bylo 27. března 2018 požádáno o stanovisko ke zmíněním textům z...

Březnové perličky a špeky

Společnost Maxe Plancka plánuje výběrová řízení na obsazení dvacítky ředitelských a dalších desítek vedoucích postů ve svých institutech a vyzývá zejména ženy, aby se neváhaly přihlásit. Mezi roky 2005 – 2015 se zastoupení žen mezi řediteli institutů zvýšilo o 10 procentních bodů. Disproporce je ale stále enormní, a tak byl vyhlášen program na zakládání nových výzkumných skupin zaměřený zejména na ženy. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 18. 4. 2018. Mezitím v České republice: V době, kdy...

Gender v Horizontu 2020

Německé ministerstvo vzdělávání a výzkumu vydalo stručnou příručku mapující problematiku genderu a rovných příležitostí v programu Horizont 2020. Publikace ukazuje úspěšné příklady integrace genderu do obsahu výzkumu, projekty kulturní a institucionální změny a shrnuje aktuální strategické a legislativní dokumenty EU v oblasti genderové rovnosti a vědy a výzkumu. Publikace je ke stažení zde.

Nový článek Marty Vohlídalové

Vědkyně v době pětiletek a v době soutěže: ženské vědecké dráhy před rokem 1989 a po něm popisuje nový článek Marty Vohlídalové, který je zdarma přístupný na webu Sociologického časopisu.

Evropská podpora projektů s genderovou dimenzí

Evropská komise zveřejnila seznam výzev na podávání výzkumných projektů se zahrnutím pohlaví a genderu jako analytických kategorií. Najdeme zde aktuálně témata, jako je udržitelný rozvoj, bezpečnost, inovace, socioekonomické efekty technologických transformací, podpora občanské vědy, analýzy genderových předsudků v alokaci grantů, podpora zavádění opatření na podporu genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích a řadu dalších. Podrobnosti zde.

O čem se psalo v únoru 2018

Výběr toho, o čem se v zahraničí v souvislosti s genderovou rovností ve vědě a dalšími blízkými tématy píše a diskutuje. National Science Foundation proti sexuálnímu obtěžování Americká Národní grantová agentura (NSF) se vydala do boje proti sexuálnímu obtěžování na výzkumných a akademických pracovištích, které dokládá rostoucí počet výzkumů a stále nové případy. Instituce, které do budoucna chtějí získávat finanční zdroje od této agentury, musí zveřejnit, pokud jejich pracovníci a pracovnice porušili etické zásady instituce nebo jsou mimo...

Informační den k H2020

Technologické centrum AV ČR zve na společný informační den zaměřený na tři oblasti Horizontu 2020, konkrétně na FET Open (Budoucí a vznikající technologie), SEWP (Šíření excelence a rozšiřování účasti) a SwafS (Věda se společností a pro společnost). Účastníci/ce dostanou v jediném dni základní informace o již otevřených a připravovaných výzvách na poslední tři roky H2020, o specifikách typů projektů, finančních otázkách a dalších, jako je např. Open Access, komunikace a šíření výsledků či proces hodnocení...

Petice za garantovaná místa ve školkách

Otázka, zda mají státní instituce zajistit kvalitní předškolní péči pro děti od dvou let, či nikoli, hýbe aktuálně veřejnou debatou. A dotýká se velmi často také vědců a vědkyň, kteří mají rodičovské povinnosti (zejména pak těch, na které padá povinnost naplňovat primární péči). Vláda na svém zasedání 21. února 2018 návrh na zrušení záměru zajistit místo ve školkách pro všechny zájemce do roku 2020 zamítla. Pokud i tak chcete podpisem petice vyjádřit podporu záměru zavedení...

WikiGap workshop

8. března 2018 se uskuteční akce s cílem snížit propastný rozdíl mezi články o ženách a mužích na české Wikipedii. Akci pořádá Wikimedia ČR ve spolupráci se švédským a americkým velvyslanectvím v Praze. Muži vítáni! Pokud byste chtěli tip na osobnost pro českou Wikipedii, celou řadu jich najdete na našich FB stránkách Inovace pro ženy nebo Ženy v disentu. Událost na FB sledujte zde.