Novinky

Dubnové perličky a špeky

MŠMT 26. a 27. dubna uspořádalo seminář pro zástupce a zástupkyně vysokých škol na téma sexuální obtěžování v tomto prostředí. Již před časem obeslalo zástupce a zástupkyně těchto institucí s doporučením, aby tématu věnovaly pozornost, a poskytlo jim písemnou formou základní informace o tomto fenoménu, o tom, jak postupovat a kam se obrátit v případě zájmu o podrobnosti a dobrou praxi ze zahraničí. Za nás rozhodně palec nahoru! A ještě jedna pozitivní zpráva z místních luhů a hájů. Nový...

Semináře na téma dětské skupiny

MPSV připravilo cyklus vzdělávacích seminářů pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Semináře mají rozsah 60 minut a věnují se například financování a finančním plánům dětských skupin, dáním, účetnictví, požadavkům v oblasti hygieny, stavebních a požárních předpisů, nastavení provozu dětských skupiny a standardům jejich kvality. Semináře proběhnout v Brně, Praze, Olomouci či Plzni! Více informací na webu MPSV.

Jak na implementaci kvót a cílů pro genderovou rovnost?

Evropská komise vydala s Helsinskou skupinou pro gender ve vědě a inovacích příručku, která se zaměřuje na opatření, jejichž cílem je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích a seniorních pozicích výzkumu a vývoje. Příručka se zabývá jak legislativními aspekty těchto opatření, příklady jejich využití v jednotlivých členských státech EU, tak metodám, přístupům a řízení jejich implementace. Dokument je ke stažení zde.

Nová kniha: Gender and Neoliberalism in Czech Academia

Vyšla e-kniha editorek Marty Vohlídalové a Marcely Linkové, která se věnuje genderovým dopadům neoliberálně inspirovaných reforem v českém akademickém prostředí. Kniha míří primárně na zahraniční odborné publikum a věnuje se tématům, jako je například konstrukce excelence, proměny systému výzkumu a vývoje a vysokého školství v ČR, srovnání akademické dráhy před rokem 1989 a po roce 1989, akademická mobilita či důvody ukončování akademické kariéry v ČR. Kniha je k dostání na webu kosmas.cz PŘEDMLUVA KE STAŽENÍ

NKC – gender a věda na AFO

Na Academia Film Olomouc 2018 vyvážíme náš úspěšný projekt Ženy v disentu. A je rozhodně na co se těšt! Účastníci a účastnice festivalu se mohou těšit na výstavu plakátů (24. – 26. dubna 2018), která vznikla při příležitosti vydání knihy Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Na výstavu naváže 27. dubna debata s disidentkami Kamilou Bendovou, Janou Soukupovou a Květou Princovou, kterou bude moderovat Marcela Linková. Kniha se před Vánoci během několika týdnů úplně vyprodala. Před diskuzí bude...

5. národní konference o genderu a vědě

5. národní konference o genderu a vědě Další národní konference proběhne v úterý 30. října 2018. Už brzy prozradíme jméno zahraniční osobnosti, která bude hlavní řečnicí. U příležitosti její návštěvy chystáme vydání překladu její knihy. Těšte se!

O čem se psalo v březnu 2018

Stejný kurz, jiné hodnocení Už si asi budeme muset začít zvykat na to, že čím dál víc výzkumů potvrzuje, že naše hodnocení ovlivňují stereotypní představy o ženách a mužích a že z toho ženy nevycházejí lépe. Výzkum, o kterém píše server Inside Higher Education, se zaměřil na to, jak studující na vysokých školách hodnotí předměty, které absolvovali. U žen se v hodnocení podstatně častěji objevily komentáře, které se týkají vzhledu a osobnosti, vyučující byly označovány jako učitelky, muži...

Krátkodobé pracovní smlouvy v akademické sféře

Marcela Linková Byly doby, kdy byly smlouvy na dobu určitou v akademickém prostředí vnímány jako dobrý nástroj pro zajištění určitého výkonu, který dá vedení výzkumných a vysokoškolských institucí možnost ukončit pracovní poměr s osobou, za kterou vědecky nic nezůstává. Důraz na obměnu vědeckých týmů také přinášel příslib rozbití nepotistických vazeb. V průběhu posledních dekád se tak v Evropě (a nejen tam) staly krátkodobé smlouvy dominantní formou zaměstnávání ve vědě, a to přes existenci evropského nařízení, které zakazuje řetězení smluv...

Kauza výše odměn v akademické sféře

Lidové noviny ve vydání ze čtvrtka 22. března 2018 tematizují vysoké odměny prorektorky ČVUT profesorky Aleny Kohoutkové (ke stažení 1. část a 2. část). Na tento článek pak reagoval 26. března 2018 rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček prohlášením, že jde mimo jiné o genderově orientovaný útok a situaci se bude po svém návratu se zahraničí věnovat podrobně (viz zde). NKC – gender a věda bylo 27. března 2018 požádáno o stanovisko ke zmíněním textům z...

Jak na interní výzkumné šetření v instituci?

Rozhodnutí padlo – vedení Vaší instituce se chce začít věnovat tématu genderové rovnosti.  Jak ale začít? První krok, který musí následovat, je vlastní instituci do hloubky poznat. To se dá zrealizovat prostřednictvím různých výzkumných metod, které umožní si vytvořit plastický obraz dané instituce a její kultury. Jak takový interní výzkum koncipovat? Na co si dát pozor? Co vše obnáší? Jaké jsou finanční a personální nároky? Jaká pozitiva může analýza genderové rovnosti přinést? Odpovědi na tyto...