Novinky

I, Scientist: pozvánka na konferenci

26. – 28. května 2018 se v Berlíně uskuteční konference o genderu, profesní dráze a síťování. Muži vítáni. Včasná registrace se slevou končí už 31. března 2018. Podrobnosti na webu akce.

Vláda přijala Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum

Celý název dokumentu je: Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR. Jedná se o dosud vůbec první komplexnější dokument, který se zabývá lidskými zdroji v této oblasti. Zaměřuje se na: popularizaci a zatraktivnění vědecké profese, genderovou segregaci vzdělávacích drah, pracovní prostředí výzkumných organizací, profesní dráhy osob na doktorátu a doktorské studium, mobilitu a otázku promítnutí zacházení a situace lidských zdrojů do hodnocení...

Výběrové řízení: odb. pracovník/ice & asistent/ka

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízen na pozici Odborná pracovnice/odborný pracovník – Asistent/ka ve výzkumném oddělení NKC – gender a věda. Nástup od 1. 2. 2018 a pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2018, na úvazek: 0,5. Uzávěrka přijímání přihlášek je 20.1.2018. Podrobnosti na webu Sociologického ústavu AV ČR.

Kniha o mentoringu: foto z křestu

13. 12. 2017 se v Galerii Langhans uskutečnil křest knihy rozhovorů o mentoringu. Momentky z akce fotil Tomáš Princ.  

Mentoring: Hledal jsem někoho, kdo prorazil v zahraničí

Úryvkem rozhovoru s Patrikem uzavíráme mentoringové okénko. Knihu Mentoring: co v příručkách nenajdete jsme slavnostně přivítali 13. prosince v Kavárně Galerie Langhans a věříme, že bude inspirací nejen pro budoucí mentees, ale také jejich mentory a mentorky. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník programu! Patrik se studiem společenskovědního oboru připravoval na kariéru v komerční sféře a s myšlenkou vyučovat na střední škole si jen pohrával. Okolnosti tomu však chtěly a nyní je s výukou neoddělitelně...

Křest: Dynamická rovnováha na dosah?

Proč jsou ženy méně zastoupeny ve vyšších akademických pozicích na VŠCHT? Proč dochází k zásadnímu propadu v zastoupení žen mezi doktorskou a postdoktorskou úrovní? Jsou studijní a pracovní podmínky pro ženy férové a dostatečné? A existuje ve vědě rovnost žen a mužů? Blanka Nyklova a Hana Viznerova o těchto a dalších tématech hovořily s vědci na VŠCHT a 7. prosince 2017 pokřtily knihu Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. „Není možné provádět genderový...

Soutěž GENDERMAN 2017

Soutěž GENDERMAN si klade za cíl zviditelnit muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí a podporují ji. Nominovaných bylo celkem 70. První příčku v letošním ročníku obsadil instruktor sebeobrany Pavel Houdek. Ocenění získal za video, které natočil a umístil na sociální sítě a které reaguje na kampaň #metoo. Ve videu upozorňuje muže na jejich odpovědnost. Video je ke shlédnutí zde. Druhé místo získal novinář Petr Honzejk z Hospodářských novin, který se také věnoval kampani #metoo....

Genderiáda: soutěž pro studující

První místo v soutěži GENDERIÁDA 2017, jejímž cílem je podpořit motivaci studujících zabývat se a ocenit jejich práce na téma rovnost žen a mužů na úrovni středních škol, získala dvojice studentek Lucie Přenosilová a Veronika Novotná za své výzkumné rozhovory o genderových stereotypech na segregovaném trhu práce. Studentky ze Střední odborné školy Drtinova v Praze si promluvily s policistou a policistkou i zdravotní sestrou a bratrem. Gratulujeme!

Vítání knihy rozhovorů s vědci: foto

6. 12. 2017 jsme slavnostně představili naši novou knihu rozhovorů s vědci z VŠCHT Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Patronkami knihy se staly Ing. Rut Bízková a prof. Jitka Moravcová z VŠCHT. © Jiří Pasz  

Bariéry genderové rovnosti ve vědě: předběžné výsledky výzkumu

Marta Vohlídalová, Blanka Nyklová, Hana Tenglerová V roce 2017 jsme zahájily řešení dvouletého projektu, od něhož si slibujeme získání kvalitních a oborově zaměřených dat, která budou oporou při prosazování genderové rovnosti a zlepšování pracovních podmínek ve vědě a terciárním vzdělání. V ČR dosud chybí podrobnější a oborově specifická data o kariérách výzkumnic a výzkumníků a jejich pracovních podmínkách. Součástí projektu, jehož hlavním cílem je návrh komplexní strategie na podporu genderové rovnosti v podmínkách české vědy, je proto...