Novinky

Kateřina Cidlinská předsedkyní sítě EUMENT-NET

Na valném shromáždění Evropské sítě mentoringových programů, která proběhla v Praze 24. 11. 2017, byla Kateřina Cidlinská zvolena její předsedkyní. Na fotografii je nový výkoný výbor sítě (zleva Dagmar Höppel- Universität Stuttgart, Kateřina Cidlinská – NKC – gender a věda, Ekaterina Masetkina – Universität Düsseldorf a Olivia Och – Université de Genève). Programovým cílem výboru je posílit spolupráci, vzdělávání a sdílení zkušeností.

Chemici o rovnosti: nová publikace

Nová kniha rozhovorů se tentokrát věnuje mimo jiné kariérám vědců z VŠCHT a jejich postojům vůči rovnosti žen a mužů v akademické sféře. Kniha vznikla v rámci projektu TRIGGER, který je financován ze 7. rámcového programu. Jejími autorkami jsou Hana Víznerová a Blanka Nyklová. Publikace je ke stažení v PDF zde. Vítání publikace proběhne 6. 12. 2017 od 15 hodin ve Vzdělávacím centru NTK, Flemingovo nám. 1, Praha 6 (podrobnosti).

NKC na TVT: momentky z diskuze

V pondělí 6. listopadu 2017 uspořádalo NKC – gender a věda v rámci Týdne vědy a techniky diskuzi s názvem Genderový výzkum hýbe světem, a co u nás? Diskuze se zúčastnily Libora Oates-Indruchová z University of Graz, Kateřina Krulišová z Metropolitní univerzity Praha a Tereza Krobová z Univerzity Karlovy. Moderace se ujal Marcel Kraus z Technologické agentury ČR. Foto: Jiří Pasz.

Chemici o rovnosti: Vojtěch Spiwok

Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., se narodil v roce 1977 v Praze, kde v roce 2006 získal doktorát na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v oboru biochemie. O pouhé tři roky později se stal docentem na Ústavu biochemie a mikrobiologie tamtéž. V současnosti se věnuje molekulárnímu modelování ve skupině profesorky Blanky Králové, s níž jsme vedly rozhovor v minulosti, a můžete si jej přečíst zde. Zabýváte se molekulárním modelováním, tedy počítačovým zpracováním...

Příručka: Genderová rovnost ve výzkumné instituci

Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Tady všude narazíte na požadavek na vaši instituci, aby se začala systematicky věnovat i podpoře genderové rovnosti. Vaše motivace a motivace vaší instituce, resp. jejího vedení, může být i méně „pragmatická“ a vycházet přímo ze zájmu o nastavení férových podmínek pro profesní rozvoj vědkyň a vědců. Ve všech případech se ale setkáte s tím, že otevřít a dále prosazovat...

Mentoring: Přesná odpověď na moji situaci

Zdislava působí na vysoké škole a baví ji jak věda, tak smysluplná výuka, kterou bere nejen jako nedílnou a důležitou součást práce vysokoškolské pedagožky, ale také jako podmínku udržení kontinuity oboru. Své vědecké poznatky aplikuje v práci s klienty ve své poradenské praxi a toto prolínání vědy a jejích praktických dopadů je pro ni ideální kombinací. Během dvou rodičovských dovolených však Zdislava z vědy trochu „vypadla“ a návrat do akademického prostředí pro ni nebyl procházkou růžovou zahradou. Co...

Report z Noci vědkyň a vědců

V pátek 6. října se uskutečnila další Noc vědkyň a vědců, kterou NKC – gender a věda každoročně pořádá, tentokrát na téma sociální mobility žen. Diskuse chtěla poukázat na skutečnosti, že ženy se na pomyslném společenském žebříčku propadají častěji než muži, a to zejména v důsledku nelehkých životních situací, jakými jsou například rozvod a samoživitelství, nástup do důchodu či ovdovění (nejen v důchodovém věku). Moderace večera, který proběhl v prostorách Goethe institutu, se ujala Linda...

Genderové aspekty otevřené vědy

Mají otevřený přístup a otevřené inovace něco do činění s genderovou rovností? Odpověď na tyto otázky hledal workshop zorganizovaný námi koordinovaným projektem z Horizontu 2020 GENDERACTION. Marcela Linková Cílem workshopu, který jsme uspořádaly v Bruselu, bylo otevření diskuse o tom, zda je genderová perspektiva a zastoupení žen relevantní pro otázky, které se řeší pod hlavičkou otevřené vědy a otevřených inovací. Mnoho dřívějších studií, které tvrdily, že mezi samci a samicemi, případně muži a ženami, existují...

Genderová rovnost v evropském vysokém školství

V říjnu se konaly dvě konference, které se věnovaly tématu genderové rovnosti na evropských vysokých školách. První bylo Symposium Liesel Beckmann na Technické univerzitě v Mnichově, které se zaměřilo na téma genderu, diverzity a hodnocení výzkumu. Druhým byla konference Genderový mainstreaming ve vysokém školství: Mezinárodní praktiky a lokální kontexty. Jakou zprávu obě akce přinesly? Marcela Linková Přednášky na symposiu Liesel Beckmann v různých variacích upozorňovaly na problematičnost stávajících systémů hodnocení, které jsou často jednodimenzionální (soustřeďují se pouze na...

Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent

Naše letošní úsilí na projektu Strategie AV 21 Ženy a disent vyústilo v knihu rozhovorů s 21 disidentkami a signatářkami Charty 77. Knihu Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent editorek Marcely Linkové a Nadi Strakové, vydává nakladatelství Academia a Sociologický ústav AV ČR a v knihkupectvích bude k dostání nejpozději v druhé půlce listopadu. Úryvky z rozhovorů najdete již teď na internetových stránkách, pro aktuality a další informace k tématu můžete sledovat také Facebookové stránky a Twitter projektu. Podrobnosti najdete také...