Novinky

Rozhovor s prof. Janou Klánovou

Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. je profesorkou environmentální chemie a ředitelkou centra RECETOX Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zabývá výskytem a environmentálními a zdravotními dopady toxických látek ve vnějším a vnitřním prostředí, výrobcích a potravinách. Vede unikátní projekt Brněnské živé laboratoře. Vedla řadu projektů z evropských strukturálních fondů  i evropských rámcových programů v celkovém objemu téměř dvou miliard korun. Působí jako expertka Programu pro životní prostředí OSN a Světové zdravotnické organizace pro implementaci programů světového monitoringu...

Rozhovor se Zuzanou Harmáčkovou

  Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D. se věnuje výzkumu scénářů budoucího vývoje a cest k udržitelnosti na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a ve Stockholm Resilience Centre. Zabývá se otázkami, jakým způsobem se společnost může vyvíjet do budoucna a jaké dopady tento vývoj může mít na přírodní prostředí a kvalitu lidského života. Aktuálně pracuje na projektech v Česku, Zambii a oblastech světa ohrožených suchem (v Brazílii, Senegalu a Španělsku). Koordinuje jednu z klíčových...

Vědkyně pro udržitelnou budoucnost

V letošním roce NKC – gender a věda oslaví Mezinárodní den žen a dívek ve vědě již posedmé kampaní, která dnes začíná. Cílem je seznámit českou veřejnost s vědkyněmi, které se věnují tématu udržitelnosti v různých oblastech a mohou tak inspirovat ostatní k zájmu o toto téma i k vědecké dráze. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února. Tento svátek každoročně připomíná, jak významnou úlohu sehrávají vědkyně ve výzkumu a vývoji a pomáhají tak...

Co nás čeká v roce 2022?

Na příští rok plánuje NKC hned několik zajímavých a významných aktivit, která vám nyní více představíme. Chybět ovšem nebudou ani další naše činnosti. Mezi ty klíčové patři bezesporu další rozvoj naší Komunity pro změnu, pro jejíž členky a členy připravujeme novinky, a již tradičně si také připomeneme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a uspořádáme přednášky v rámci akcí k popularizaci vědy.   Kampaň Jedna velikost nestačí Už na jaře roku 2022 spustíme kampaň...

Článek Blanky Nyklové a Niny Fárové v časopise vydavatelství Routledge

Našim kolegyním Blance Nyklové a Nině Fárové vyšel na konci listopadu článek v časopise Journal of Contemporary Central and Eastern Europe vydávaného prestižním nakladatelstvím Routledge. Text s názvem Post/socialist chemical research: a gendered politics of visual representation se týká proměny genderované vizuální reprezentace aplikovaného chemického výzkumu v českém prostředí v době socialismu a po jeho pádu. Tuto proměnu ukazují prostřednictvím transformace vizuálního znázornění genderového řádu v magazínech českých chemických společností. Autorky si vybraly konkrétně magazíny z let...

NKC v médiích

Na podzim a v závěru roku se objevily naše kolegyně z NKC několikrát v médiích, a to jak v rozhovorech, tak i jako odbornice komentující nejrůznější témata. Zde vám přinášíme přehled vybraných mediálních výstupů. Muži naše školství nespasí V českém školství pracují převážně ženy, ve společnosti se proto objevují názory, že větší podíl v učitelské profesi by přispěl ke změně celého školského systému. Proč je feminizace školství problémem, jaké vládnou v této oblasti stereotypy a co...

Lublaňská deklarace genderové rovnosti

Na konci listopadu představila v Bruselu slovinská ministryně pro vzdělání, vědu a sport Simona Kustec Lublaňskou deklaraci genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích na jednání Rady pro konkurenceschopnost. Deklaraci označila ministryně za jeden z úspěchů slovinského předsednictví v Radě EU. Dokument podpořilo 37 signatářů, kterými jsou členské státy EU, Evropská komise, přidružené země EU, země přistupující k EU a třetí země. Na přípravě deklarace se podílela Standing Working Group on Gender in Research and Innovation...

Cena Milady Paulové 2021: nominované

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na což chce Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. Laureátkou ceny se stala 10. prosince 2021 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Nominovány na udělení Ceny pro rok...

Oslavili jsme 20 let práce na férovější vědě pro všechny

Na začátku prosince jsme oslavili online kampaní 20 let od založení NKC. Epidemická situace bohužel nedovolila jinou formu připomenutí našeho kulatého výročí. V rámci kampaně jsme si připomněli, co se nám za tu dobu podařilo, co jsou naše aktuální aktivity i to, kdo jsou naši podporovatelé a podporovatelky, bez nichž bychom se nemohli naší práci věnovat a nebyla by ani možná změna českého vědeckého prostředí. Veškeré podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni. U...

Cenu Milady Paulové za rok 2021 získala prof. Marie Hušková

Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se stala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ocenění za vědeckou práci významných českých badatelek a NKC ji pro ministerstvo organizuje. Letošní ročník byl zaměřen na oblast matematiky. Paní profesorka Hušková patří k předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection, dosáhla významných vědeckých...