Novinky

Po třech letech končí evropský projekt UniSAFE. Přinesl unikátní data o genderově podmíněném násilí v akademickém a výzkumném prostředí

V listopadu letošního roku se na univerzitě v belgickém Namuru konala závěrečná konference projektu UniSAFE. Ten se věnoval tématu genderově podmíněného násilí na vysokých školách a výzkumných institucích napříč Evropou a přinesl o této problematice řadů důležitých dat. Například o tom, že nejčastěji tomuto násilí čelí ženy, LGBTQIA+ osoby a také lidé z etnických menšin nebo zdravotně znevýhodnění. Od příštího roku pak na UniSAFE naváže projekt GENDERSafe, který se zaměří na budování komunity pro sdílení zkušeností a vývoj nových...

GENDERACTIONplus: Ve znamení analýz a budování komunit

Politiky Evropského výzkumného prostoru se z pohledu vysoké školy a výzkumné organizace nebo konkrétní/ho výzkumnice*íka mohou zdát vzdálené. Je to ale přesně to místo, kde se vyjednává, co bude tvořit politický rámec pro evropský výzkum, včetně politik na podporu genderové rovnosti v EU. A také se tady hledá shoda napříč Evropou, jak tyto politiky na základě odborných podkladů nastavit. Projekt GENDERACTIONplus, který NKC – gender a věda koordinuje, vstupuje přesně do tohoto prostředí. Jeho cílem je analyzovat...

Vánoční brunch Komunity pro změnu

Letošní čtvrtý workshop Komunity pro změnu měl tentokrát formu předvánočního brunche. Tématem byl úvod do vytváření a zavádění politik pro řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Setkání se konalo v pondělí 11. 12. 2023 v prostorách Vily Lanna.  Během workshopu byl v první řadě prostor pro prohloubení teoretických a praktických poznatků při přípravě institucionálních politik. Diskutovalo se o pozici ombudsosob v instituci a jejich ukotvení i o tom, že je potřeba tuto praxi sladit. Tematizovaly se také výstupy...

Astrid Linder na webináři ukázala, jak může genderová dimenze pomoci bezpečnosti automobilů

NKC – gender a věda uspořádalo dne 21. 11. 2023 webinář s názvem Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female, který vedla profesorka Astrid Linder. Webinář se zaměřil na genderovou dimenzi bezpečnosti v dopravě. Akce je součástí vzdělávacích aktivit NKC zaměřených na genderovou dimenzi ve výzkumu, které jsou určeny pro českou vědeckou komunitu. Ve výzkumu dopravy, dopravní bezpečnosti i průmyslového designu, stejně jako...

Tipy ke čtení

Daniela Brádlerová: Milada Paulová – první česká profesorka. Mezi soudobými dějinami a byzantologií Kniha vydaná letos Masarykovým ústavem AV ČR se věnuje životním osudům a kariéře významné české historičky Milady Paulové (1891–1970), která jako první žena v Československu dosáhla titulu profesorky a do historické vědy vnesla kontroverzní otázku, zda je možné aplikovat metody historické práce na téma z moderní historie a zároveň jej objektivně vyhodnotit. Není proto divu, že jméno právě této výjimečné historičky nese cena...

RESISTIRÉ: celoevropský výzkum mapující dopad pandemie Covid-19 dospěl do finále

Pandemie Covid-19 byla celosvětovou krizí, která prohloubila existující genderové nerovnosti a významně negativně dopadla zejména na ženy. To je jedno z klíčových zjištění, jež potvrzuje rozsáhlý projekt RESISTIRÉ, který po 30 měsících výzkumné práce dospěl do svého finále. Projekt, na kterém se spolu s dalšími devíti výzkumnými partnery podílelo i NKC – gender a věda, mapoval protipandemická opatření a iniciativy občanské společnosti ve všech zemích EU, Srbsku, Turecku, Velké Británii a na Islandu. Projekt RESITIRÉ byl ojedinělý jak...

Co všechno jsme letos na poli řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí podnikly?

1 nové podstránky ke GPN Aktualizovaly jsme naše webové stránky, kde nyní můžete najít užitečné informace, které vám pomohou se orientovat v tématu, porozumět potřebné terminologii. Najdete zde také přehled užitečných dat, metodiky a nástroje pro vytváření účinných opatření. 3 bloky workshopu Ve spolupráci s Iniciativou Nahlas jsme uspořádaly celodenní sebevzdělávací workshop se studentskými spolky, které se řešení GPN věnují přímo na svých vysokých školách. V rámci tří blokových workshopů jsme se zabývali*y právními aspekty GPN...

Nová příručka vám pomůže se zavedením genderově senzitivního jazyka

Naše nová příručka Jak na senzitivní komunikaci v instituci přináší návod, užitečné rady, prakticképostupy a doporučení pro to, jak pracovat s genderově senzitivním jazykem v externí i v interní komunikaci vysokoškolských a výzkumných institucí. Představuje tak další pomůcku k vytvoření férového a inkluzivního prostředí pro všechny. Příručka vychází jak z odborné literatury, tak i z našich zkušeností s workshopy v českých vysokoškolských a výzkumných institucích, z workshopů Komunity pro změnu a z dostupných příkladů dobré...

Zapojte se do prevalenční studie a podpořte bezpečné prostředí na vysokých školách a v AV ČR

Do konce listopadu se můžete zapojit do naší prevalenční studie zaměřené na zmapování genderově podmíněného násilí na českých veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR. Možnost vyplnit dotazník mají i lidé, jejichž instituce se k šetření nepřipojila. Pokud nám chcete pomoci s prevalenční studií, i když se vaše instituce nezapojila do našeho unikátního výzkumu, můžete dotazník v českém jazyce vyplnit na tomto odkazu: https://rebrand.ly/0789dotaznikCZ, v anglickém jazyce je dostupný zde: https://rebrand.ly/0789dotaznikEN . Děkujeme za...

Cenu Milady Paulové 2023 získala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se za svůj přínos v oblasti bioekonomiky stala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cenu převzala na slavnostním ceremoniálu 20. 11. od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka. Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc., patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. Absolvovala stáže v Cambridge ve Velké Británii, ve...